Kun menn omkommet i fritidsbåtulykker i år

 
<pKun menn har omkommet i fritidsbåtulykker første halvår i år, viser en oversikt fra Sjøfartsdirektoratet. Totalt 16 menn har omkommet.</p

Ingen kvinner, ungdom eller barn har omkommet i fritidsbåtulykker så langt i år, viser oversikten.

– Årsaken til at det oftest er menn – og som regel eldre menn – som omkommer i slike ulykker, er i hovedsak at de er blant de hyppigste brukerne av fritidsbåter. Vi er også overbevist om at det holdningsskapende arbeidet rettet mot barn og ungdom bidrar til at mange yngre båtbrukere har bedre holdninger når det gjelder bruk av flyteplagg og atferd i båt, skriver Sjøfartsdirektoratet i en kommentar til tallene.

Av de 16 mennene som omkom, var sju utenlandske statsborgere. Fire av disse var tyskere som omkom i samme ulykke da båten deres kantret.

Tallet på omkomne ved utgangen av juni er det høyeste halvårstallet siden 2004, da det var 27 omkomne. Det fine været i store deler av landet, som startet allerede før påske, kan være noe av forklaringen på det relativt høye tallet omkomne, mener direktoratet.