Regjeringen vil heve Murmansk

 
<pDen havarerte russiske krysseren Murmansk, som gikk på grunn ved Sørvær i Finnmark i 1994, skal heves.</p

Fakta om skipsvrak langs kysten  
• Etter 1914 har mer enn 2.100 fartøy større enn 100 bruttotonn sunket langs norskekysten, viser en oversikt SFT laget på oppdrag fra Miljøverndepartementet.
• I 2006 gikk Kystverket gjennom de 30 vrakene som i utgangspunktet representerte størst forurensningsfare. Ni av disse var tømt, og tre ikke lokalisert. 18 vrak har mellom 10 og 300 tonn olje om bord. Murmansk er ikke blant disse.
• Kystverket anbefalte tiltak for fem av disse vrakene i tillegg til ubåten U864 som ikke er omtalt i rapporten, men som sank utenfor Fedje med 65 tonn kvikksølv om bord.

Det bekrefter fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap) onsdag.

– Regjeringen tar på alvor den bekymringen innbyggerne i Sørvær har for vraket av Murmansk. Regjeringen vil videreføre undersøkelser av vraket med sikte på å fjerne det. Befolkningen i Hasvik skal få så gode svar som mulig på om det finnes miljøfarlig avfall om bord, og om vraket innebærer fare for miljøforurensning og eventuell innvirkning på nærmiljø og helse, uttaler fiskeri- og kystministeren i en pressemelding.

Det er uvisst når hevingen skal gjennomføres.

Les mer om Murmansk:

100 millionar for å fjerne «Murmansk»

- Vraket må vekk i 2009

Den 211 meter lange utrangerte russiske krysseren havnet i fjæresteinene ved Sørvær i Vest-Finnmark julaften 1994, etter å ha slitt seg fra et slep på vei til opphogging i India.

5. august ba Helga Pedersen Kystverket og Statens strålevern om å umiddelbart gjennomføre befaring av vraket. Fra ti prøvestasjoner i og rundt vraket er det tatt prøver av fisk, sedimenter og skjell som skal undersøkes for innhold av de kreftfremkallende stoffene PCB, PAH og THC, samt for tungmetaller og bromerte flammehemmere.

Prøvene skal analyseres i Bergen og skal overleveres Kystverket senest 1. september. Det er også foretatt målinger av radioaktivitet i og rundt vraket. Det ble ikke funnet nye radioaktive kilder.

Torsdag skal Helga Pedersen delta på et folkemøte i Sørvær.