Gjeldsnedgang kan bety nytt fall i boligmarkedet

 Illustrasjonsfoto: Scanpix.
<pNorske husholdninger lånte 9,2 milliarder kroner mindre i juni enn i mai, viser K2-tallene fra Statistisk sentralbyrå. Det kan være et varsel om ny nedgang i boligsektoren.</p

Fredag legger Norges Eiendomsmeglerforbund fram tall for boligprisutviklingen i juli, og allerede torsdag kom boligbyggelagenes kjede av eiendomsmeglere, Garanti Eiendomsmegling, med sine tall.

De viser at prisene sank med 3,5 prosent på en måned. I første kvartal steg prisene i borettslagsleiligheter med 8 prosent, og så langt i år kan Garanti fortsatt vise til en prisoppgang på 2,5 prosent, men både lånemarkedet og boligmarkedet står stille eller faller denne sommeren.

Ikke uventet

– Sett i lys av situasjonen i boligmarkedet, samt at juli er feriemåned, er det ikke overraskende at aktivitetsnivået har falt og prisene synker, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling til NTB.

Drogseth sier det ble lagt inn 3,4 bud per bolig i juli. Antall omsetningsdager steg med sju dager fra juni til juli og var da oppe i 38. Det er 11 dager lengre salgstid enn i juli i fjor.

Tallene bygger på omsetningen av rundt 900 leiligheter over hele landet, og det kan være store geografiske forskjeller.

Lånenedgangen

Lånetallene som ble offentliggjort torsdag viser at husholdningene økte sine utlån de siste 12 måneder med 160 milliarder kroner. Vi må tilbake til november 2005 for å finne et like lavt tall for den siste 12-månedersperioden.

Så sent som i august i fjor ble det lagt fram tall som viste at husholdningene de siste 12 månedene hadde økt sine utlån med 183 milliarder kroner. Nå er det faktiske tallet 23 milliarder kroner lavere.

Veksten i prosent på 9,8 har ikke vært lavere siden nedgangsperioden etter rentesjokket høsten 2002, noe som den gang først og fremst rammet industrien og næringslivet.

Rentenivå

Det er likevel ikke sikkert at Norges Bank vil endre sine rentevurderinger fordi låneveksten i husholdningene faller dramatisk. Mye tyder på at husholdningenes låneaktivitet i høy grad er knyttet direkte mot boligsektoren.

For noen dager siden varslet Byggenæringens Landsforening at byggevirksomheten var sunket dramatisk og at det nå var betydelig ledig kapasitet fordi igangsettingen av nye boliger er halvert i løpet av noen måneder.

I industrien utenom trevare er aktiviteten fortsatt høy og presset i økonomien har ikke forsvunnet selv om det ikke lenger merkes i byggesektoren.