- Det beste som kunne skje

<pSammenbruddet i WTO-forhandlingene var det beste som kunne skje, sier seniorrådgiver Aksel Nærstad i Utviklingsfondet.</p

Han mener at de forslagene som lå på bordet ville ført til økt sult og fattigdom i verden.

Nærstad mener både EU og USA har presset på for å øke sine egne markedsmuligheter i u-land samtidig som de ikke har vært villige til å gi u-landene muligheten for å beskytte eget næringsliv.

Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å bekjempe fattigdom i u-land. Fondets prosjekter blir for 90 prosents vedkommende finansiert av statlige midler gjennom NORAD.

– Norge har under forhandlingene spilt på lag med USA, EU og WTOs generalsekretær. Riktignok har Norge arbeidet for å fremme norske landbruksinteresser, men har ikke støttet utviklingslandenes krav om å kunne beskytte produksjonen av mat til egen befolkning, sier Nærstad.