Siv Jensen blåser av kulturprotestene

Foto:Scanpix
<pMed den oppslutningen Fremskrittspartiet nå har, sier det seg selv at partiet også får støtte av mange kulturarbeidere og store grupper innenfor akademia, sier Frp-formannen Siv Jensen. </p

Hun bare blåser av de bekymringene som representanter for en rekke sektorer innenfor norsk kulturliv kommer med i mandagens utgave av Dagbladet.

– Frp vil ikke føre noen kulturfiendtlig politikk i regjeringsposisjon, det garanterer jeg, sier Siv Jensen. Samtidig tilføyer hun at mange er livredde for forandringer, og tror at omorganisering betyr nedleggelse.

– At personer som støtter andre partier enn Frp, er skeptiske til vår kulturpolitikk, er da ingen nyhet. Tvert om, dette er vi vant med, sier formannen.

Hun mener det er galt at skattebetalerne, det vil si staten, skal betale for alt som seiler under et kulturflagg.

Spennende program

– Denne høsten vil en rekke utvalg arbeide med Fremskrittspartiets program foran valget i 2009. Det gjelder alt fra kulturpolitikk og utenrikspolitikk til helse, omsorg og sosiale spørsmål generelt innenfor velferdsstaten. Så vil landsmøtet vedta et program som folket i valg tar stilling til, sier Siv Jensen.

Partiets holdning til sentrale kulturpolitiske spørsmål har lenge vært godt kjent. Derfor er det trolig større interesse knyttet til utformingen av partiets utenrikspolitikk etter at dr. philos Asle Toje er trukket inn i programarbeidet.

Han sier til avisa Dagens Næringsliv at han i fem år har vært medlem av Frp uten å «komme ut av skapet». Som forsker har han ikke villet tone flagg fordi det innen akademia er mange som er redd for å tråkke folk og grupperinger på tærne.

– Det sier jo litt om takhøyden i enkelte akademiske miljøer, sier partiformann Jensen.

Landsmøtet

Hun nedtoner imidlertid Tojes betydning for utformingen av partiets utenrikspolitikk.

– I Frp er landsmøtet høyeste myndighet og jeg kjenner det så godt at jeg vet ingen enkeltperson kan endre våre grunnholdninger, sier Siv Jensen.

Partiformannen mener også at Frp lenge har fått et tilsig fra folk innenfor akademia. Hun mener det er en tilfeldighet at en av årets beste artianere ble presentert som Frp-medlem samtidig som ungdomsorganisasjonen tok til orde for eliteskoler.

– I de senere år har vi fått mange nye medlemmer med høy utdannelse, men det er da helt naturlig, sier Jensen. Hun avviser at noen nå søker til Frp fordi de satser på å være nær den politiske maktens sentrum.

– Skal vi gjøre et godt valg, må vi ha bred støtte, og for tiden ser det ut som vi har det, sier partiformannen som tilbringer slutten av ferien et sted i Skagerrak.

Derfor avslo hun mandag å møte statsminister Jens Stoltenberg til debatt om folks syn på klimaendringene.