Stoltenberg beroliger bøndene

Foto: Scanpix 
<pStatsminister Jens Stoltenberg (Ap) beroliger norske bønder som frykter at WTO-avtalen vil bety en rasering av norsk jordbruk.</p

– Regjeringen vil sørge for at vi fortsatt skal ha et landbruk i hele landet. Det jobber vi for i Geneve i disse dager, og det vil vi fortsette med etter at WTO-landene forhåpentlig blir endelig enige, sier Stoltenberg til NTB.

Han mener landbruket lenge har vært i gang med å omstille seg og at det er en prosess som må fortsette, men understreker sterkt den politiske viljen til å opprettholde et landbruk i hele landet.

På spørsmål om det skal skje ved hjelp av direkte overføringer når tolltariffer reduseres og subsidier fjernes, sier statsministeren at det er altfor tidlig å se på innholdet i fremtidige ordninger for landbruket.

– Våre forhandlere i Geneve, utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Lars Peder Brekk (Sp) jobber nå for at de negative effektene for landbruket skal bli så små som mulig. I tillegg vet vi at det dreier seg om en prosess over flere år, noe som gjør en omstilling lettere, sier statsministeren.

Han sier seg glad for at det endelig ser ut til å gå mot en avtale som sikrer u-landenes interesser uten at det oppstår for store problemer i den industrialiserte verden.

– Det er viktig for verdensøkonomien og for vår samlede evne til å øke matproduksjonen i verden at landene nå blir enige om en balansert avtale, sier Stoltenberg.

Norges Bondelag har tidligere vært meget skeptiske til WTO-avtalen og markerte dette i forrige uke med en protest i regjeringskvartalet i Oslo. (©NTB)