Dårligst i Europa

 
<pNorge er innehaver av den lite ærefulle jumboplassen i Europa når det gjelder krav til svømmeferdigheter for tiåringer.</p

– I 2003 gjorde vi en undersøkelse som viste at halvparten av norske tiåringer ikke kunne svømme 200 meter. Ferdighetene har vært i jevnt forfall siden Oslo kommune i 1993 bestemte at et ti timers svømmekurs var nok til å lære elevene å svømme. Siden har mange kommuner fulgt Oslos eksempel og i de siste 15 årene er svømmeferdighetene blitt dramatisk svekket, sier president Per Rune Eknes i Norges Svømmeforbund til Aftenposten.

Myndighetene har ingen klar definisjon av begrepet «svømmedyktighet». Rektor bestemmer. NSF vil sammen med Norges Livredningsselskap (NLS) og Norges idrettshøgskole (NIH) at begrepet defineres i læreplanforskriften for grunnskolen.

– Det er viktig å ha en definisjon for å kunne sette et krav som står i fornuftig sammenheng med intensjonen – å forebygge drukning, sier leder Mats Melbye i NLS’ utvalg for livredning og svømming.

Statistikken viser at de fleste drukningsulykker skjer utendørs ved bading, fall over bord og kantring med båt. Nesten alle drukninger skjer nærmere enn 15 meter fra mulig redning. To tredeler av dem som drukner regnes som gode svømmere. NLF mener hovedårsaken til at svømmedyktige drukner, er manglende evne til å svømme i kaldt vann.

Det er dobbelt så mange som drukner i Norge som i USA, i forhold til befolkningstallet. Videre er det 2,5 ganger flere enn i Sverige og fire ganger så mange som i Storbritannia og Nederland, ifølge NLS.

104 personer døde i drukningsulykker her i landet i fjor, og hittil i år har tallet nådd 43.