Borregaard beklager ny mulig smitteskandale

- Vi er dypt fortvilet over at vårt anlegg til tross for tett oppfølging og omfattende renserutiner likevel kan ha spredd legionella-bakterier, sier administrerende direktør Per Sørlie i Borregaard. Arkivfoto: Scanpix. Les mer Lukk

<pDet var trolig legionella-bakterier fra Borregaard industrier som smittet minst to mennesker i Østfold. Selskapet forbereder seg nå på erstatningskrav.</p

DNA-analysen av legionellafunnet fra Borregaard industriers anlegg i Sarpsborg er identisk med prøvene fra to av de fem smittede pasientene i Østfold.

Folkehelseinstituttet mener dette viser at anlegget sannsynligvis er kilden til utbruddet. Borregaard-funnet har gitt DNA-treff med prøvene til personen som døde i Fredrikstad, samt en av de smittede som overlevde i Sarpsborg.

Informasjonsdirektør Dag Arthur Aasbø i Borregaard sier selskapet vil ta ansvar.

– Hvis det viser seg at det er Borregaard som er smittekilden er vi selvfølgelig forberedt på at spørsmålet om erstatning kan dukke opp. Da er det naturlig at vi vurderer en form for kompensasjon, sier Aasbø til NTB.

Forbehold

Han understreker at myndighetene ennå ikke har konkludert med at den eneste smittekilden er funnet, og at det vil bli tatt stilling til erstatningsspørsmålet når en konklusjon foreligger.

– Det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner om smittekilden. Det kan ikke utelukkes at den samme bakteriestammen også kan finnes i andre anlegg, sier fungerende divisjonsdirektør Ingeborg Aaberge ved Folkehelseinstituttet.

Borregaard beklager likevel det inntrufne, overfor dem som er blitt smittet, og de etterlatte etter de to personene som har mistet livet.

– Vi er også dypt fortvilet over at vårt anlegg til tross for tett oppfølging og omfattende renserutiner likevel kan ha spredd legionella-bakterier, sier administrerende direktør Per Sørlie i Borregaard.

Neppe smittefare

Fabrikken opplyser at det neppe er noen fare for ytterligere smitte. Det aktuelle anlegget er desinfisert flere ganger siden oppveksten av legionella ble påvist, men for sikkerhets skyld er det nå stengt inntil videre.

For to andre tilsvarende anlegg ved fabrikken blir det innført strengere overvåkings- og rengjøringsprogram enn hittil, opplyser Borregaard.

Heller ikke Folkehelseinstituttet ser det nødvendig å advare mot smittefare.

– Det er ingen holdepunkter for å si at det fortsatt er smittespredning, sier Aaberge.

– Overraskende

Fungerende helsesjef Kjersti Gjøsund i Sarpsborg er overrasket over at Borregaard igjen kan være kilde til et legionellautbrudd.

– Etter utbruddet i 2005, har de intensivert rutinene til de grader. De kontrollerer og desinfiserer langt hyppigere enn forskriftene tilsier. Derfor er vi overrasket over at Borregaard igjen kan være kilden, sier Gjøsund.

I prøver tatt henholdsvis 11. juli og 2. juli er det funnet legionellabakterier hos Nordic Paper AS på Greåker og Kronos Titan i Fredrikstad. Det er også foreløpig uklart om disse funnene har vært en kilde til smitte.

Åtte prøver gjenstår

Smittevernlege Terje Lamberg i Fredrikstad kommune sier det også er for tidlig å slå fast om Kronos Titan har vært en smittekilde.

– En PCR-test forteller oss at legionella-DNA er funnet, men ikke hvorvidt det dreier seg om levende bakterier som faktisk kan smitte. De kan også være døde, sier Lamberg.

Fredrikstad kommune har nå fått svar på åtte av elleve prøver som er tatt av anlegg som kan være smittekilde. I Sarpsborg venter de på ytterligere tre prøver fra Borregaard, samt prøver fra to andre anlegg i kommunen. (©NTB)