Professor: Bruk mer tog, spar liv på veiene

<pNorske veier fylles opp av stadig flere vogntog. Professor og transportforsker Karl Georg Høyer mener at lasten bør flyttes over på jernbanen for å spare liv.</p

Oslo (NTB): Sjansen for å dø på strekningen Oslo-Kristiansand er fire ganger større på bilveien enn om du tar toget, ifølge Vestlandsforskning.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser dessuten at det blir stadig flere vogntog på veiene. I 2006 skyldtes hvert femte trafikkdødsfall kollisjon med et vogntog.

Hittil i år ligger antall trafikkdøde over gjennomsnittet for de siste ti årene.

Høyer mener debatten om trafikkdød sporer av når den først og fremst handler om sikkerhetstiltak på veiene.

- Vi bygger oss ikke ut av ulykkene ved å investere mer i vei. Det er umulig å oppfylle regjeringens nullvisjon for trafikkulykker ved å bygge bredere og bedre veier uten å overføre trafikk til andre transportmidler, sier han til Vårt Land.

Professoren mener det viktigste langsiktige tiltaket er å bygge ut jernbanen og overføre både passasjer- og godstransport fra vei til bane. Dette må komme i tillegg til bedre veisikkerhet, mener Høyer.