Luftforsvaret forlanger å kunne bombe

 
<pLuftforsvaret krever at Norges nye jagerfly skal kunne bombe fiendtlig territorium og delta i offensive operasjoner.</p

(NTB)

Det er i et brev fra Kampflyprosjektet, som skal anbefale regjeringen hvilket jagerfly som skal erstatte dagens F-16-fly, at jagerflyprodusentene blir konfrontert med kravet.

Brevet spesifiserer målene med jagerflyet på en måte som ifølge Aftenposten kan oppfattes som politisk kontroversielt og skreddersydd for det amerikanske kampflyet Joint Strike Fighter (JSF). Kritikere omtaler JSF nettopp som et bombefly.

Kampflyprosjektet hos Luftforsvaret skriver i brevet, som er datert oktober 2007 og hittil ikke kjent, at det ønsker å teste flyenes egenskaper i simulator.

Fiendtlige mål

«Den primære oppgaven vil være å ødelegge bakkemål, bevegelige og statiske. Antall mål per oppdrag bør være minst ett per kampfly», heter det i beskrivelsen av oppgaven til Norges nye kampfly.

«Den sekundære oppgaven vil være offensiv luftkamp, og ødeleggelse av fiendens radar og luftforsvar som er nødvendig for å utføre den primære oppgaven», heter det videre.

Brevet er sendt til den amerikanske flyprodusenten Lockheed Martin (JSF), svenske Saab (JAS Gripen) og europeiske Eurofighter. Eurofighter trakk seg siden fra anbudskonkurransen.

Sjokkert

Forsvarsanalytiker John Berg sier han er sjokkert over innholdet i brevet som nå er blitt kjent.

– Brevet viser at første prioritet ikke bare er internasjonale operasjoner, som våre F-16-fly har deltatt i over Afghanistan, men operasjoner som mer ligner angrepet på Irak i 2003, og et eventuelt angrep på Iran en gang i framtiden, sier Berg til Aftenposten.

Han sier at Forsvarsdepartementet nå må klargjøre om prosessen med innkjøp av nye jagerfly bygger på Norges behov i nordområdene som første prioritet, eller internasjonale operasjoner.

– USA-vennlig

Berg mener Luftforsvarets spesifikasjoner i brevet viser at flyene skal kunne angripe land som Iran, Nord-Korea og Kina, områder med sterkt, integrert luftforsvar med bakkebaserte luftvernmissiler, støttet av jagerfly.

– JSF er laget for slike operasjoner. Notatet viser at Luftforsvaret henger igjen i tankegangen fra rundt 2000, da ambisjonene var å være med USA på aksjoner i sterkt befestede posisjoner langt inne i «røverstater». At den tankegangen fortsatt lever, er høyst overraskende, sier Berg.

Multirolle

Sosialistisk Venstreparti har vært opptatt av at jagerflyene først og fremst skal overvåke og håndheve norsk suverenitet i nordområdene. Det vil si at behovet vil være raske og langtrekkende fly.

SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen sier at Berg har rett i sine mistanker. Flyene skal brukes til forsvar, ikke til angrep, sier Jacobsen. Men han regner med at Luftforsvaret også ser på andre sider ved flyenes egenskaper.

Major Jarle Ramskjær, informasjonsansvarlig for Kampflyprosjektet, sier at Luftforsvaret gjør dette. Norge skal ha et multirolle-kampfly som både kan overvåke, angripe og forsvare, sier han.

– Tar man bort ett av multirolleflyets kapasiteter, kan det fort bli kritisk. Det er viktig å se at man skal anskaffe et fly som skal leve i 30-40 år. Det er ikke alltid enkelt å se inn i glasskulen og se hva som vil være trusselen langt inn i framtiden: Derfor må man ha muligheten til å utføre alt, sier Ramskjær.