- TV-lisensen står seg

Foto: Scanpix. 
<pKulturminister Trond Giske (Ap) skal diskutere de europeiske statskanalenes fremtid under EUs kulturministermøte til uken. Han mener den norske TV-lisensordningen er blant de beste i Europa.</p

Fakta  
*Alle EU-landenes kulturministre møtes til et uformelt møte i Versailles utenfor Paris 21.-22. juli.
*Kultur er formelt sett ikke en del av EU-samarbeidet, derfor får Norge delta som fullverdig medlem.
*På agendaen står følgende tema: *Allmennkringkasternes utfordring i den digitale tidsalder. *Tiltak for å sikre opphavsrettigheter. *Forslag om å opprette en egen liste og merkeordning for monumenter og institusjoner som representerer en «europeisk kulturarv» à la UNESCOs verdensarvliste. *Tiltak for å forhindre trafficking med kulturminner.
(Kilde: Kirke- og kulturdepartementet) (©NTB)

Statsråden deltar under det to dager lange uformelle kulturministermøte i Versailles i Frankrike, som starter mandag.

Halvparten av møtet er viet utfordringene de offentlige allmennkringkasterne står overfor i en digital fremtid.

Blant temaene som skal diskuteres er finansieringen av de offentlige kringkasterne, konkurranseforholdene mellom allmennkringkasterne og de kommersielle kanalene, og problemer knyttet til opphavsrett.

– Den digitale tidsalderen reiser en rekke nye problemstillinger for allmennkringkasterne, fastslår Trond Giske overfor NTB.

Vil ha lisens

I Norge har de borgerlige partiene nylig tatt til orde for å avvikle NRK-lisensen, og heller finansiere statskanalen over statsbudsjettet. Dette gjøres blant annet i Nederland i dag. I andre EU-land, som for eksempel Frankrike, Italia og Spania og Italia, er allmennkringkasterne i stor grad reklamefinansierte. Kulturministeren er overbevist om at lisensfinansiering er den beste av de ulike europeiske løsningene.

– Ved en reklamefinansiert allmennkringkaster er det fare for at fokuset på å skaffe reklameinntekter vil påvirke programvalget, sier Giske, som mener dette vil gå ut over blant annet tilbudet til barn og eldre seere.

De fleste har lisens

Finansiering over statsbudsjettet mener statsråden er uheldig, fordi kringkastingen da vil fortrenge andre ting statsbudsjettet kan brukes til, som skole og eldreomsorg.

– Dessuten vil kanalen bli en brikke i en budsjettbehandling, og dermed mindre uavhengig av politikerne, sier Giske.

Han peker på at de fleste andre europeiske land har falt ned på en lisensordning, og at også de borgerlige partiene i Sverige valgte å beholde lisensen da de kom i regjering, selv om de hadde varslet at de ville fjerne den i forkant.

– Den norske TV-lisensen er heller ikke spesielt dyr, sett i forhold til levestandard og kostnadsnivå, og det er bra med tanke på at vi er et lite land. Det koster jo ikke mer å drive kringkasting for 80 millioner mennesker enn for 4 millioner mennesker, påpeker han.

Piratkamp

Under møtet skal kulturministrene også diskutere problemer knyttet til opphavsrettigheter i den nye digitale virkeligheten. I EU jobbes det med ulike tiltak for å bekjempe ulovlig utlegging av musikk, tekster og filmer på nettet.

Et nytt forslag i EU er å pålegge nettleverandører å stenge nettsidene som driver med piratvirksomhet, slik at brukerne ikke lenger får tilgang.

– Dette er jo et svært drastisk tiltak, hvor verken vi eller de andre landene har konkludert. For de fleste av landene sitter det langt inne å stenge sider helt av. Vi ønsker at folk i så stor grad som mulig skal få oppsøke den informasjonen de ønsker på nettet. Samtidig truer det store omfanget av ulovlig nedlastning av musikk, filmer og tekster hele kulturproduksjonen på sikt, påpeker Giske. (©NTB)