Anglikansk kirkestrid om homofili

Den amerikanske biskopen Gene Robinson preker i St. Mary's-kirken i Sør-London. Robinson, som er åpent homofil, skaper debatt på det anglikanske bispemøtet i Canterbury som ble innledet onsdag, selv om han ikke selv er innbudt til å delta. (Foto: Scanpix/Reuters). Les mer Lukk

<pAnglikanske biskoper fra hele verden har samlet seg til møte i Storbritannia for å drøfte kvinners og homofiles rolle i kirken. Men 230 av biskopenes kolleger boikotter konferansen.</p

Fakta  
* Det anglikanske bispemøtet som nå er i gang, samler overordnede kirkelige ledere fra 160 land verden over. Men mange biskoper boikotter møtet.
* Kirken er rammet av en alvorlig strid om homofiles rolle som prester og biskoper. Det samme gjelder, om enn i noe mindre grad, spørsmålet om kvinnelige biskoper og prester.
* Møtet kalles Lambeth-konferansen, etter erkebiskopen av Canterburys residens i London. Den holdes imidlertid i Canterbury, om lag åtte mil sørøst for den britiske hovedstaden.
* Erkebiskopen av Canterbury er øverste religiøse overhode for verdens rundt 77 millioner anglikanere. Han leder samtidig den engelske statskirken Church of England.
* Den anglikanske kirke er verdens tredje største kristne kirkesamfunn. Bare den romersk-katolske og den gresk-katolske kirken er større.
(Kilder: Nyhetsbyråene AFP og DPA) (©NTB)

De 650 bispene som vil delta på den tre uker lange Lambeth-konferansen i Canterbury sørøst for London, skal bruke tiden til gudstjeneste, studier og bønn. Likevel er det ventet at striden om kvinner og homofile vil dominere møtet.

– Hovedformålet med tiden vi skal tilbringe sammen, er for det første å gjøre oss sikrere på vår anglikanske identitet. Det må skje gjennom en dypere bevissthet om ansvaret vi har for hverandre, sa erkebiskopen av Canterbury i sin velkomsttale onsdag.

Misjon

– For det andre må vi vokse i vår iver og entusiasme for våre lederoppgaver i kirkens misjonsarbeid. Vi utøver vår gjerning i en trengende og splittet verden, der det både fins dyp frykt og stor lidelse, fortsatte erkebiskop Rowan Williamson.

Mer enn en firedel av verdens rundt 880 anglikanske biskoper ventes å holde seg borte fra årets Lambeth-konferanse, blant dem mange fra afrikanske land. Det skjer i protest mot at en homofil er viet til biskop i den amerikanske delstaten New Hampshire.

Denne biskopen, Gene Robinson, er til stede i Canterbury, selv om han ikke er innbudt til selve Lambeth-konferansen. Han skal i stedet delta på en rekke arrangementer som ikke står på det offisielle programmet.

Kvinner

Enkelte av deltakerne på Lambeth-konferansen klager over at homofilisaken får for bred omtale i mediene. De peker på at diskusjonen om kvinner som prester og biskoper er like viktig, om ikke enda viktigere.

Mange anglikanere frykter flukt av så vel prester som lekfolk fra kirken, hvis protestene mot det som oppfattes som kirkeledernes liberale holdning i de to nøkkelspørsmålene ikke blir hørt. Rundt 1.300 geistlige har truet med utmarsj.

Nesten 300 konservative biskoper og erkebiskoper dannet i juni en utbrytergruppe kalt Fellesskapet av bekjennende anglikanere (FOCA). Dette skjedde etter et møte i Jerusalem om den anglikanske kirkens globale framtid, den såkalte GAFCON-konferansen. (©NTB)