– Urovekkende mange brudd på regelen for politiarrest

<pI løpet av et år ble det registrert 2.592 brudd på regelen for politiarrest i Norge. Sivilombudsmannen vil ta situasjonen opp med Politidirektoratet.</p

Regelen for politiarrest i Norge sier at en person maksimalt kan sitte to døgn i politiarrest. Bruddene på regelen ble registrert på ett år fra midten av 2006 til midten av 2007, ifølge tall fra Politidirektoratet (POD).

Både Europarådet og FNs organer for overvåking av tortur har tidligere kritisert Norge for lang politiarrest. Sivilombudsmannen mener antallet overtredelser er urovekkende og vil ta situasjonen opp med POD.

– Oslo er et av distriktene som har slitt mest med å overholde regelen, men også andre distrikter sliter. Vi vil på nytt ta dette opp med POD, sier kontorsjef Eivind Sveum Brattegard i Sivilombudsmannen til Aftenposten.

Mange store advokathus mener regelen brytes oftere enn den overholdes, og flere har begynt å føre internstatistikker over bruddene.

– Det skjer i 80 prosent av sakene. I et tilfelle ble klienten sittende over 100 timer i avhør, sier advokat Bendik Falch-Koslung i Stabell & Co.

Advokat John Christian Elden forteller også om store regelbrudd.

– Vi har hatt rundt 80 førstegangsfengslinger hittil i år, og jeg kan ikke huske at regelen er fulgt i noen av dem, sier han.

POD forklarer bruddene med press på fengslene og manglende varetektsplasser.

– Vi jobber hardt for å unngå å bryte regelen, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik. (©NTB)