Gransker Nav

 
<pNav er mistenkt for bevisst feilbruk av penger og ansatte som var øremerket til arbeidslivssentrene. Riksrevisjonen gransker nå saken.</p

Millioner av kroner som skulle hjulpet bedrifter med å redusere sykefraværet og rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne, skal isteden ha blitt brukt til utbetaling av barnetrygd og løpende Nav-arbeid, skriver Aftenposten.

Det melder de Nav-ansattes tillitsvalgte til sine fagforbund. Problemet er tatt opp med Nav og skal drøftes med Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) over sommeren.

Navs arbeidslivssentre retter seg mot bedrifter som er en del av satsingen på inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen.

En avtale mellom staten, arbeidsgivere og arbeidstakere. Sentrene finnes i hvert fylke og skal jobbe langsiktig og strategisk for å hjelpe bedrifter med å redusere sykefraværet, rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne, og øke den gjennomsnittlige avgangsalderen.

- Våre medlemmer melder at midler som er øremerket brukt til arbeidslivssentrene, blir brukt til andre oppgaver, løpende driftsarbeid, nær sagt å utbetale alderspensjon og barnetrygd til folk, sier leder for Akademikerne, Christl Kvam.

Nå mener flere sentrale tillitsvalgte at viktig fagkompetanse i Nav brukes til daglig brannslukking.

- Vi opplever en veldig målkonflikt, styringskonflikt og store forventninger, men uklar styring, sier leder for Unio, Anders Folkestad, som ellers er enig i Kvams beskrivelse av situasjonen. (©NTB)