Rammet av innfløkt juss

Ulf Hammern (tv) med sin advokat Sigurd J. Klomsæt. Frostating lagmannsrett startet mandag på saken der Hammern krever å få gjenopptatt erstatningssaken fra 1995. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX. Les mer Lukk

<pInnfløkt juss, og jurister som ikke fant fram i det juridiske villniset, ser ut til å ha rammet Ulf Hammern i hans kamp for å få en høyere erstatning etter frifinnelsen i Bjugn-saken.</p

Dette kom fram da Frostating lagmannsrett mandag startet på saken der Ulf Hammern krever å få gjenopptatt erstatningssaken fra 1995. Der ble han tilkjent en erstatning på 170.000 kroner. Saken som lagmannsretten nå behandler, gjelder spørsmålet om frister er oversittet, slik at Hammern av den grunn har tapt sin rett til å få prøvet erstatningssaken på nytt.

Hammerns tidligere forsvarer, advokat Christian Wiig, ga mandag et vitneprov på telefon fra Stavanger. Han kom med opplysninger som tyder på at det underveis i den langvarige prosessen etter den frifinnende dommen i 1994, oppsto misforståelser som førte til at kravet om gjenopptakelse av erstatningssaken ikke ble fremmet innen de frister som loven forskriver.

Forsvarer i koma

– Jeg er som advokat forpliktet til å kunne fristene. Men det hadde vært en god løsning om Regjeringsadvokaten hadde gjort meg oppmerksom på de frister som løp, sa Christian Wiig.

Dette gjaldt et tidspunkt da Wiig oppfattet at han var i forhandlinger med en advokat hos Regjeringsadvokaten om en høyere erstatning – etter at Hammern og Wiig i 2003 hadde fått medhold i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Et punkt som fortsatt er uklart etter mandagens rettsmøte, er hvilken betydning Christian Wiigs uhell i slalåmbakken i mars 2005, elleve etterfølgende døgn i koma og en flere måneder lang sykmelding, har hatt for at erstatningssaken ikke kom på rett spor.

Hard kritikk

Rettssaken i Frostating lagmannsrett mandag startet med at Ulf Hammerns nåværende prosessfullmektig, advokat Sigurd J. Klomsæt, i sitt innledningsforedrag rettet hard kritikk mot norsk rettsvesen – og mot den norske stat, som han hevder ikke har oppfylt sine forpliktelser etter at Hammern i 2003 fikk medhold av domstolen i Strasbourg.

Klomsæt rettet sin kritikk mot praktisk talt alle aktørene som hadde ansvar for at Hammern ble stilt for retten i Bjugn-saken, og for at han etter frifinnelsen ikke har fått det Klomsæt mener er en rimelig erstatning.

Storberget vitner

Justisminister Knut Storberget (Ap) fikk også sin del av Klomsæts kritiske bemerkninger.

– Justisministeren kjenner jeg som partikollega og som fagkollega. Men jeg kjenner ham ikke igjen, sa Klomsæt.

Misnøyen med justisministeren skyldes at Storberget ikke har fulgt Klomsæts oppfordringer om å ta ansvar for at staten gir Ulf Hammern en høyere erstatning etter dommen i EMD i 2003.

Tirsdag formiddag skal Knut Storberget – på telefon – gi vitneforklaring. Før retten ble hevet mandag fant lagdommer Gunnar Greger Hagen grunn til å oppfordre advokat Klomsæt til at «dette må skje med verdighet». Storberget vil etter alt å dømme bli stilt til ansvar for at staten ikke har gått med på en minnelig løsning som kunne gitt Hammern en høyere erstatning.

Statens prosessfullmektig, advokat Elin Holmedal, hevdet i sitt innledningsforedrag at Ulf Hammern har fått «tilstrekkelig reparasjon» gjennom dommen i EMD i 2003. Hun fastholdt statens standpunkt om at frister er oversittet, slik at Hammern ikke kan få prøvd sitt erstatningskrav på nytt i en ny rettssak. (©NTB)