Fire år for tvangsgifting

<pEn 50 år gammel far er i Drammen tingrett dømt til fire års fengsel for å ha tvangsgiftet og bortført datteren til Irak.</p

Faren er også dømt til å betale datteren 200.000 kroner i oppreisning. Datteren var 14 år gammel da hun ble tvangsgiftet seg med sin fetter i Irak i 2004. En slektning av familiefaren er dømt til åtte måneders fengsel for å ha medvirket til å bortføre den den gang 15 år gamle jenta fra barnevernets omsorg.

Dette er andre gang at en far blir dømt for tvangsgifting i Norge. Tidligere er en far og en bror dømt til fengsel. Saken gikk helt til Høyesterett.

Grundig

Aktor i saken, Sidsel Wam Nilssen, mener at tingrettens dom er svært grundig:

– Jeg er glad for at fornærmede er blitt trodd av retten og at påtalemyndighetens bevis i saken holdt til domfellelse, sier hun til NTB.

Straffeutmålingen på fire års fengsel er i tråd med aktors påstand.

De to mennene skal nå gå gjennom dommen med sine forsvarere for å vurdere om de skal anke. Datteren frykter fortsatt at faren skal drepe henne og lever i dag i skjul på hemmelig adresse. Hennes bistandsadvokat, Monica Lindbeck, ser ikke bort fra at hun kanskje må gjøre det resten av livet, til tross for mandagens seier i tingretten.

Bortført

Faren har i retten hevdet at datteren giftet seg frivillig, men retten mener det er bevist at den den gang 15 år gamle datteren ikke ville ha giftet seg med sin fetter i Irak dersom ikke faren hadde presset henne til det.

Tingretten mener jentas far har forklart seg uriktig på vesentlige punkter knyttet til det som skjedde da jenta ett år etter tvangsgiftemålet ble bortført fra barnevernet i Norge for å fullbyrde sitt ekteskap med fetteren ved at de skulle bo sammen.

Retten mener det er bevist at faren visste at han gjorde noe ulovlig i forhold til norske myndigheter og barnevernets ansvar for datteren da han brakte henne til Syria og videre til ektemannen i Irak.

Forlovelse

Faren har i retten hevdet at ekteskapsinngåelsen i 2004 bare var en forlovelse, men det er ikke retten enig i. I dommen pekes det på at ekteskapsinngåelsen tilfredsstilte alle formkravene i irakisk rett. Ekteskapet var gyldig etter irakisk rett, hadde økonomiske konsekvenser og forpliktet partene til å tre inn i et samliv. (©NTB)