Ti barn sitter i norske fengsler

Ti barn sitter for tiden innesperret i norske fengsler, i strid med FNs barnekonvensjon.

Ifølge konvensjonen skal barn i utgangspunktet ikke sone sammen med voksne med mindre det er til beste for barna. Norge har derimot et system som gjør at barn alltid sitter sammen med voksne, skriver Aftenposten.

Barn behandles som om de var voksne i norske fengsler. De kan bli isolert i inntil 23 timer i døgnet, og settes i fengsel langt hjemmefra. Barna må klare seg uten nødvendige medisiner, og de blir ikke skjermet mot voksne forbrytere. Noen bor på celle sammen med eldre og mer erfarne kriminelle, og voksne medfanger tilbyr barna narkotika.

Dette er noen av funnene som Menneskerettsutvalget i Den Norske Advokatforening har gjort ved å intervjue barn i norske fengsler.

Et av barna som er blitt intervjuet, er en 16 år gammel gutt. Han er mentalt syk og ble sittende innelåst uten medisiner, uten besøk og svært langt hjemmefra.

– Jeg er ikke i tvil om at behandlingen gutten ble utsatt for, er tortur. Flere norske barnefanger opplever tortur. Både barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen setter andre grenser for hva som er tortur når det gjelder behandling av barn enn når det gjelder voksne, sier advokat Mette Y. Larsen.

I 2005 sa justisminister Knut Storberget (Ap) at barn ikke skal sitte i fengsel. I april i år gjentok han det samme.

– Dette er ikke noe lite lerret å bleke. Vi har sagt at innen denne stortingsperioden er over, skal vi ikke ha barn i norske fengsler. Jeg har stor tro på at vi skal nå nullvisjonen innen 2009 er omme, sier han. (©NTB)