Mot slutten på langvarig strid om politisk TV-reklame

Til høsten avgjøres det om politisk reklame skal komme inn i norske stuer gjennom tv-ruta. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Les mer Lukk

I løpet av høsten avgjør Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) om det skal bli tillatt med politisk TV-reklame i Norge.

Dette er saken  
* Kringkastingsloven forbyr reklame for livssyn eller politiske budskap på fjernsyn, et forbud som opprinnelig ble lansert i 1984 i en offentlig utredning om kringkastingsreklame.

* Etter at TV 2 våren 1995 viste en film fra Akademikernes Fellesorganisasjons kom debatten om politisk TV-reklame i gang for alvor.

* Motstanderne av forbudet mener det strider mot Grunnlovens paragraf 100 om ytringsfrihet og Menneskerettighets- konvensjonens paragraf 10.

* Tilhengerne mener forbudet tjener ytringsfriheten siden de anser TV som et sterkere medium enn andre og at ikke alle vil ha råd til TV-reklame.

* TV 2 viste både i 1997 og 1999 reklamefilmer for Fremskrittspartiet, for å utfordre forbudet.

* Under lokalvalget 2003 viste TV Vest tre korte reklamesnutter for Rogaland Pensjonistparti, mens TV 2 viste en ny reklamefilm for Fremskrittspartiet. Begge ble ilagt bot av Medietilsynet, en bot TV Vest nektet å betale.

* TV 2 valgte å betale boten, blant annet fordi det lå an til at forbudet sto for fall politisk. Men i 2006 satte den rødgrønne regjeringen foten ned for et lovforslag fra Bondevik II-regjeringen som åpnet for politisk TV-reklame.

* TV Vest tapte sine påfølgende rettssaker etter å ha anket helt til Høyesterett. I 2005 anket TV-kanalen saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som valgte å prøve forbudet opp mot ytringsfriheten.

* Saken ble behandlet i åpen rett i Strasbourg torsdag 26. juli og en dom er ventet i løpet av høsten 2008.

* Skulle det norske forbudet falle, vil det få betydning for lignende forbud i Storbritannia og Irland. (©NTB)

Strasbourg/Brussel (NTB-Trygve Mellvang-Berg): Saken har versert i rettssystemet siden TV Vest nektet å betale boten kanalen ble ilagt etter å ha sendt tre reklamefilmer for Rogaland Pensjonistparti under lokalvalgkampen i 2003.

Etter å ha tapt mot staten i alle norske rettsinstanser, anket TV Vest saken til EMD, hvor partene møttes i åpen rett i Strasbourg torsdag. En dom er ventet om fire måneders tid.

– Best for demokratiet

Demokratiet er best tjent med et forbud mot politisk TV-reklame fordi det motvirker at enkelte aktører kan kjøpe seg fordeler i en valgkamp. Den norske staten mener at spørsmålet ikke hører hjemme på den europeiske arena, og at det må være opp til det enkelte lands nasjonalforsamling om man ønsker et forbud.

– Demokratiet er best tjent med et forbud mot politisk TV-reklame fordi det motvirker at enkelte aktører kan kjøpe seg fordeler i en valgkamp, sier advokat Henning Harborg, som førte saken for den norske staten i Strasbourg, til NTB.

TV Vest mener på sin side at forbudet strider mot ytringsfriheten og at det også diskriminerer mellom forskjellige medier.

– Staten argumenterer med at TV er et spesielt sterkt medium. Men hva da med at web-TV ikke omfattes av loven, spør sjefredaktør og administrerende direktør Sven Ole Omdal i Aftenbladet multimedia, som eier TV Vest.

Omdal mener også at TV reklame er en demokratisk mulighet for aktører som vanligvis ikke slipper til i redaksjonell regi.

– Slik som valgkampen er i Norge, dominerer også de store aktørene lokalvalgkampen. Hos oss vil lokale partier kunne bruke lokal TV, som er overkommelig i pris, sier Omdal, som påpeker at myndighetene vil ha full mulighet til å regulere både pris og tilgang til slik TV-reklame.

Udemokratiske Finland?

I Storbritannia har man nylig hatt en stor gjennomgang av sitt forbud, men landet på at å stanse all politisk TV-reklame er det beste. Harborg sier imidlertid staten er overbevist om at et forbud er bedre enn alle alternativene.

– I Storbritannia har man nylig hatt en stor gjennomgang av sitt forbud, men landet på at å stanse all politisk TV-reklame er det beste, poengterer han.

Både Storbritannia og Irland, som begge har forbud på linje med det norske, deltok med skriftlige innspill i rettshøringen torsdag.

Omdal viser på sin side til at det ikke er mange vesteuropeiske land som har forbud mot politisk TV-reklame eller regulerte former for det samme.

– Det er jo vanskelig å argumentere for at for eksempel Finland har et dårligere demokrati enn det vi har, sier Omdal til NTB

De sju dommerne som hørte saken torsdag har signalisert at de vil bruke rundt fire måneder på saken.

Harborg sier staten vil vurdere å be om en storkammerbehandling med 17 dommere hvis den ikke får medhold i saken.

– Det er sjelden det gjøres, men vi mener denne saken er prinsipielt svært viktig, sier Harborg. (©NTB)