Skyldig i drap på sønnen

Juryen i Frostating lagmannsrett svarte tirsdag ja på alle skyldspørsmålene i saken mot mannen som er tiltalt for drap på sin 13 år gamle sønn, og grov mishandling av sin kone og parets tre barn.

Den 45 år gamle iranske statsborgeren drepte sønnen med flere knivstikk i familiens hjem på Stavset i Trondheim den 10. juni i fjor. I Trondheim tingrett ble han i februar i år dømt til 20 års fengsel for drapet og voldshandlingene.

Etter at skyldspørsmålene nå er avgjort, fortsetter rettssaken med bistandsadvokatenes vitneførsel og prosedyrer, og aktors og forsvarers prosedyrer om straffutmålingen.

Tilregnelig

Juryens svar på fem hovedspørsmål og fire tilleggsspørsmål innebærer at statsadvokat Kaia Strandjord fikk medhold på alle punkter i sitt syn på denne saken.

Forsvarer Abid Q. Raja fikk ikke juryen til å godta argumenter om at tiltalte var utilregnelig eller handlet i nødverge da drapet skjedde, og at det ikke var ført bevis for voldshandlingene mot mannens kone og parets tre barn. Uten støtte fra de psykiatrisk sakkyndige, hevdet Raja at hans klient var psykotisk eller hadde nedsatt bevissthet da han drepte sønnen.

Slag og spark

Tiltalebeslutningen – og spørsmålene som juryen besvarte med ja – beskriver slag, spark og andre former for fysisk og psykisk mishandling gjennom lang tid mot ektefellen, eldstesønnen som ble drept, en sønn som nå er 13 år, og en datter som nå er seks år gammel.

Juryen fant det bevist at tiltalte grovt har krenket sine plikter mot ektefelle og barn «ved vanrøkt, mishandling eller lignende atferd», og at han har tvunget, truet og begrenset bevegelsesfriheten til ektefellen og barna.

Den psykiske mishandlingen som retten har funnet bevist, består blant annet i at ektefellen og barna har vært vitne til voldshandlingene som ble begått mot de enkelte familiemedlemmer. (©NTB)