Stig Vanberg død – 88 år gammel

En veteran i norsk presse – tidligere bilderedaktør i NTB, Stig Vanberg – er død, 88 år gammel.

Stig Vanberg

Stig Vanberg etterlater seg familie som han hadde så kjær, og for pressekolleger et hav av minner, historier og humoristiske anekdoter. NTBs bildeavdeling ledet han med vennlig, men fast hånd, og var «hele husets» muntrasjonsråd. Stig Vanberg var en utpreget sosial kollega med et oppkomme av festlige innspill. Fysiske problemer var sjelden årsak til at han holdt seg i bakgrunnen.

Men de tok nok på – årene han tilbrakte i nazistenes konsentrasjonsleir Sachsenhausen, fra 1943 til krigens slutt i 1945. Fangenskapet var en konsekvens av hans oppfatning om fri meningsdannelse, for Vanberg var aktiv i arbeidet med å gi ut den illegale avisen Alt for Norge. I 1941 ble han og øvrige utgiverne oppsporet av Gestapo, og Vanberg satt to år på Møllergata 19 og på Grini før han ble sendt til Sachsenhausen.

Etter krigen ble Vanberg pressesekretær i Nasjonalhjelpen, og han var også pressesekretær i Opplysningskomiteen for gjenreisningsarbeidet. Han hadde også stillinger i NRKs Dagsnyttredaksjon før han i 1948 kom til NTBs daværende bildeavdeling. I 1960 ble han avdelingens sjef.

Vanberg ble pensjonist i 1986, men det var fjernt for ham å pensjonere sitt aktive liv. Han viet sin tid blant annet til stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz, og fulgte bussene med norske skoleelver på dokumentasjonsreiser til Auschwitz, Sachsenhausen og Ravensbrück. I tillegg var han aktiv i Den illegale Presses Forening. Denne forening har, blant mye annet, engasjert seg i Norsk Pressehistorisk Forening.

Stig Vanberg er æret av Oslo Journalistklubb med foreningens orden Blækspruten, og i 2004 ble han hedret med Kongens fortjenestemedalje i gull. (©NTB)