Slår ned på sikkerheten på norske flyplasser

Slår ned på sikkerheten på norske flyplasser Les mer Lukk

Statens havarikommisjon for transport (SHT) reagerer på at det skjer så mange nesten-ulykker på norske flyplasser, og vil gjøre noe med problemet.

Tromsø (NTB): På Tromsø lufthavn skjedde det åtte slike hendelser på ett år fram til november 2007. Sist - 3. oktober 2007 - var det et ambulansefly fra Lufttransport AS og en varebil fra et vedlikeholdsselskap som bare var sekunder fra å kollidere på en taksevei. Denne episoden føyer seg ifølge SHT inn i en rekke tilsvarende hendelser av mer eller mindre alvorlig karakter både i Norge og i utlandet.

En rapport med seks sikkerhetsanbefalinger ble sist torsdag oversendt Luftfartstilsynet.

Skjerpet sikkerhetsopplæring

Kommisjonen ber både Avinor og tilsynet skjerpe sikkerhetsopplæringen til dem som med bil eller til fots skal bevege seg på flyenes ferdselsområde. SHT kaller opplæringen mangelfull.
Partene må vurdere gjeldende og fremtidig merking av kjøreveier slik at de også blir i henhold til internasjonale bestemmelser, og også vurdere om at alle biler som brukes der også fly ferdes utstyres med permanent eller portabelt radiokommunikasjonsutstyr.

- Hendelsen på Tromsø lufthavn 3. oktober er valgt som en illustrasjon på et problem med forholdsvis stort omfang og hvor skadepotensialet er betydelig, skriver havarikommisjonen til Luftfartstilsynet.

Mange faktorer

SHT peker på at en rekke faktorer var medvirkende til hendelsen i Tromsø. Den kvinnelige sjåføren i 50-års alderen hadde ikke fått tilstrekkelig opplæring for å kunne ferdes på en sikker måte på flyplassen, hun var ikke godt kjent i området, og kjente ikke til betydningen av markeringene som var malt på asfalten. Føreren hadde dessuten dårlig tid og ble ikke oppmerksom på flyet som takset i samme område. Heller ikke var det radio i bilen, og sjåføren visste ikke hvordan slikt kommunikasjonsutstyr skulle brukes.

Siste fase av nesten-kollisjonen ble oppdaget fra kontrolltårnet. På generelt grunnlag mener kommisjonen det er uheldig at det oppføres bygg som sperrer for utsikten fra kontrolltårnet til taksebaner og internveier. Kameraer som kompenserer for manglende sikt bør monteres, mener havarikommisjonen.

SHT anmoder Avinor om å påse at alle norske flyplasskart og interne kart blir oppdatert slik at de kommer i samsvar med de faktiske forholdene på flyplassen. (©NTB)