Massiv innsats skal stanse skogbrannen

 Foto: Scanpix
Med hjelp fra nye, uthvilte mannskaper fra Sivilforsvaret, elleve helikoptre og litt mer hjelpsomme værguder håper redningsledelsen å stanse skogbrannen i Froland i løpet av helgen.

Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (SP) og justisminister Knut Storberget (Ap)svarte fredag på spørsmål under en pressekonferanse i Mykland. Ordfører i Froland Sigmund Pedersen til høyre.{nl}Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Fungerende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Tor Suhrke, sa fredag kveld at den store luftstøtten fra elleve helikoptre gjør det mulig å slukke brannen mer effektivt på bakken.

– Luftstøtten skal slå ned de høye flammene for å hindre at brannen sprer seg fra tretopp til tretopp, sier Suhrke. Med elleve helikoptre kan bakkemannskapene jobbe effektivt på flere steder samtidig.

Brannen hadde fredag kveld ødelagt et område på over 30.000 mål. Det vanligste anslaget var at minst 40.000 mål skog vil bli flammenes rov før brannen er slukket.

Justisminister Knut Storberget (Ap) var fredag sammen med «skogminister» Terje Riis Johansen (Sp) på en rundtur med politiets helikopter før han møtte fagsjefene i hovedkvarteret på Mykland.

Helikopterets rolle

Selv om Storberget var mannen som etter fire dager klarte å få fram flere helikoptre, minnet han under en pressekonferanse om at bakkemannskaper er helt nødvendig for å slukke en slik brann.

Selv om helikoptrene pøser ut flere tusen liter vann på hver tur, monner det lite dersom ikke vannet treffer tretoppene på de riktige stedene.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Terje Alsvik Walløe, sier at det kom en del regnbyger i området fredag ettermiddag, men det er uvisst hvor mye fordi det ikke er målestasjoner i Froland.

– Det er ikke ventet store nedbørsmengder lørdag og søndag heller, men været er fuktigere og kaldere, og det er mindre vind. Det letter jobben for slukningsmannskapene, sier Walløe.

Beskjedne vannmengder

Meteorologen opplyser at 1 millimeter nedbør gir en liter vann per kvadratmeter.

Det betyr at 1 millimeter nedbør jevnt fordelt over 40.000 mål representerer 40 millioner liter vann. Fredag kom det i store deler av brannområdet mer nedbør, uten at det dempet flammene nevneverdig.

Men nedbørsmengdene viser at helikoptre som tar et par tusen liter per tur, ikke alene kan slukke en brann av den typen man har i Froland. De kan bare understøtte slukningsarbeidet på bakken ved å hindre at flammene sprer seg i tretoppene når det blåser kraftig.

Vannmengder av betydning kan bare komme fra skyene, og det vil neppe skje i helgen, selv om det vil komme flere hundre millioner liter bare i Froland.

Hjelp fra EU

Storberget opplyste at regjeringen i løpet av dagen har etablert kontakt med våre naboland og land i EU med sikte på å ta imot hjelp fra spesialbygde brannfly, dersom det er riktig ut fra et brannfaglig synspunkt. Flere land, blant dem Hellas og Italia, har varslet at de kan stille med fly på kort varsel.

I den topografien man har i Norge er imidlertid helikoptre bedre egnet enn fly fordi selve vannmengden er uten betydning hvis den ikke treffer riktig sted.

Viktigst er det kanskje at Sivilforsvaret fredag sendte varsel til sine mannskaper også i Oslo og Akershus om å gjøre seg klar til innsats i Froland i løpet av helgen.

Fra før er rundt 300 mann fra Agder-fylkene og Telemark engasjert i slukningsarbeidet. Nå kan Sivilforsvaret om nødvendig stille med nye 300 mann i løpet av lørdag, søndag og mandag. (©NTB)