Over 10.000 mål er hittil svidd av

Frivillige Arne Christian Wiig driver med slukningsarbeide under skogbrannen i Mykland i Aust-Agder torsdag. (Alle foto Scanpix) Les mer Lukk

Et område på over 10.000 mål i Froland i Aust-Agder står fremdeles i brann, og flammene sprer seg nå sørover.

Innsatsleder Kjetil Faye-Lund orienterer om situasjonen under skogbrannen i Mykland i Aust-Agder torsdag.

Slukkingsmannskapene i Froland står overfor en langvarig kamp. Brannen har nå flyttet seg sør for Mykland, og det kjempes mot tre store brannfronter.

Godt over 10.000 mål skog er nå allerede svidd av og over 20 000 mål skog er nå berørt av brannen.

– Dette er et såpass ekstremt tilfelle at vi må bruke profesjonelt eller semiprofesjonelt mannskap, vi kan ikke slippe til frivillige eller sivile, sier innsatsleder Kjetil Faye-Lund i Heimevernet, til NTB på stedet.

Svak vind

Svak vind hjelper mannskapene til i noen grad å få kontroll over situasjonen. Den løyet i løpet av natten, og røyken har lagt seg over et betydelig område. Brannen i nærheten av og rundt de bebygde områdene, er redusert, og Heimevernet opplyser at det ikke lenger er fare for bebyggelsen.

Ilden har beveget seg bort fra Mykland sentrum som torsdag blir betegnet som sikret, mot Ytre Lauvrak noen kilometer lenger borte. Onsdag kveld ble 17 mennesker evakuert fra gårdene sine derfra.

– Innsatsen konsentreres nå i Ytre og Øvre Lauvrak, og mot Belland. Det er rundt tre brannfronter å bekjempe. Vinden har gjennom morgenen gått i en ganske gunstig retning, og meldingene er bra, sier ordfører Sigmund Pedersen i Froland kommune til NTB.

Bekymringsmeldinger

Pedersen føler seg trygg på at situasjonen er under kontroll. Men selv om brannvesenet på stedet sier at bebyggelsen i områdene skal være trygg, er det kommet bekymringsmeldinger fra sivile ute i skogen. Flammene skal trekke mot de evakuerte gårdene.

– Det er en utvikling, som det alltid vil være når en brann er så stor, men vi har situasjonen rimelig under kontroll, sier brannsjef Jan Kongsvik i Østre Agder brannvesen til NTB.

Natt til torsdag har 250 mann fra Heimevernet, brannvesenet og Sivilforsvaret jobbet på spreng med å kjempe mot flammene i Froland.

Ødelagt utstyr

– Det er en stor utfordring å håndtere en så stor mengde mannskaper og materiell, både administrativt og praktisk i felten, sier Lund.

I løpet av natten har 9.000 meter vannslanger vært i bruk, men 1.000 meter vannslange er skadd i brannen. Av de 25 vannpumpene mannskapet har hatt til rådighet, er nå 4 pumper sendt til reparasjon.

Helikoptrene er igjen i aksjon. To helikoptre er rekvirert av brannvesenet, mens to kommer fra Forsvaret.

Kriseteam

Til sammen er nå 67 evakuerte fra hjemmene sine i Mykland og omegn. Mange er dratt til familie i nærheten. Kommunen har opprettet et krisesenter, og kommunehuset er behjelpelig døgnet rundt.

– Vi har et suverent kriseteam i kommunen. Alle har blitt tatt vare på. I tillegg har næringslivet i området virkelig stilt opp, sier Pedersen.

Agder Energi har blant annet bidratt med aggregater som har gitt strøm til arbeidet.

For de 25 elevene ved Mykland barneskole blir det gitt alternativ undervisning i naturen. Et helt annet sted. (©NTB)