Aids-epidemien ødelegger Afrika

Foto: Scanpix
Aids-epidemien bryter ned afrikanske samfunn og truer alt fra sosial og politisk utvikling til matproduksjon. Stadig flere barn blir foreldreløse som følge av epidemien, ifølge en ny rapport.

USAs tidligere president Bill Clinton og FNs generalsekretær Ban Ki-moon under starten på det store FN-møtet om hiv og aids i New York mandag Foto: Reuters/SCANPIX

Utfordringene kommer bare til å bli større i årene som kommer, skriver African Development Forum i en rapport som ble lagt fram i FN-hovedkvarteret i New York mandag. Rapporten gir en dyster analyse av situasjonen i Afrika sør for Sahara, det området i verden som er hardest rammet av aidsepidemien.

– Vår generelle konklusjon er at epidemien utgjør en trussel mot styre og myndigheter i Afrika. I mange områder på kontinentet har aids allerede fått alvorlige konsekvenser for alle former for sosial, økonomisk og politisk aktivitet og på den måten for den politiske ledelsen i årene som kommer, heter det i rapporten.

Mange liv

Aids har krevd 14 millioner liv i Afrika de åtte siste årene, ifølge forumet. Ytterligere 17 millioner er blitt smittet siden 2000, og tallet på barn som er blitt foreldreløse på grunn av aids, har steget fra 8,5 millioner i 2000 til 14 millioner i 2006.

– Vi er urolige over at smittefaren øker, spesielt blant unge kvinner og jenter, som er dobbelt så utsatt for å bli smittet av hiv, heter det videre i rapporten.

Bryter ned samfunnet

De høye dødstallene har skapt stor mangel på utdannet arbeidskraft og gjør at barn ikke får skolegang.

Videre blir landbruksproduksjonen skadelidende, og bruttonasjonalproduktet i de hardest rammede landene kan blir redusert med inntil 18 prosent innen 2020, frykter African Development Forum. Epidemien kan komme til å kreve mellom 13 og 26 prosent av arbeidskraften i landbruket.

– Vi ser virkningen av epidemien tydeligst i sammenbruddet i sosiale velferdsindikatorer, som forventet levealder, lese- og skrivekyndighet og deltakelse på skolens grunntrinn, skriver forumet i sin rapport til FNs generalsekretær. (©NTB)