- Verden ruster seg til tennene

Illustrasjon: Scanpix/ABC Nyheter Les mer Lukk

Verden fortsetter å ruste seg til tennene, og våpenhandelen blomstrer. I fjor vokste de globale utgiftene til våpen og annet militært utstyr med 6 prosent.

Militærutgiftene øker mest i det østlige Europa og aller mest i Russland. Men russerne ligger fortsatt langt etter USA, som står for 45 prosent av verdens samlede militære utgifter, framholder fredsforskningsinstituttet i Stockholm (SIPRI).

De amerikanske forsvarsutgiftene var i fjor de høyeste siden andre verdenskrig, påpeker instituttet. Verdenssamfunnet satte i 2007 av rundt 1.339 milliarder dollar eller vel 6.725 milliarder kroner til militære utgifter. I løpet av ti år har disse utgiftene dermed økt med 45 prosent, heter det i SIPRIs nye årbok som ble offentliggjort mandag.

Etterkrigsrekord

Amerikanerne står for 45 prosent av verdens samlede militærutgifter, og regnet i faste priser har disse utgiftene økt med 59 prosent i USA siden 2001. I fjor brukte USA etter denne regnemåten mer penger på sine militære styrker enn noen gang siden andre verdenskrig.

Som nummer to og tre på listen kommer Storbritannia og Kina, som i 2007 begge brukte rundt 60 milliarder dollar eller godt og vel 300 milliarder kroner på sine væpnede styrker. De får dermed hver en andel på 5 prosent av verdens totale militærutgifter, skriver SIPRI.

Verdens 100 største våpenprodusenter økte i 2006 (det siste året det foreligger klare tall for) sitt salg med 9 prosent, og økningen ble på 5 prosent når man korrigerer for inflasjon. Største leverandør regnet etter salgsvolum var Boeing i USA.

Kjempekonserner

Boeing følges av en annen amerikansk kjempe, Lockheed Martin. På tredjeplass kommer britiskeide BAE systems, som kontrollerer en rekke våpenprodusenter i andre land – blant dem Bofors og Hägglunds i Sverige.

Russlands militærutgifter lå ifølge SIPRI på 35,4 milliarder dollar eller 178 milliarder kroner i fjor. Selv om den russiske pengebruken innenlands ennå er beskjeden i forhold til USAs, er russerne svært aktive på det internasjonale våpenmarkedet.

For mens USA i tiden fra 2003 til 2007 sto for 31 prosent av den globale våpenhandelen, kom Russland opp i en markedsandel på 25 prosent. Over halvparten av denne eksporten gikk til Kina, som dermed er russisk våpeneksports uten sammenligning største kunde. (©NTB)