Varsler en fjerde opptrapping av streiken

Varsler en fjerde opptrapping av streiken Les mer Lukk

Unio har ikke hatt kontakt med motparten Kommunenes Sentralforbund (KS) og varsler ny opptrapping av streiken fra torsdag. Fra før har Unio varslet opptrapping også fra tirsdag.

Slik rammer streiken  
Fra mandag 26. mai:

Bergen - ca. 1290 medlemmer.

Bærum - ca. 687 medlemmer.

Tromsø - ca. 551 medlemmer.

Karmøy - ca. 268 medlemmer.

Oslo - ca. 515 medlemmer.

Fra fredag 30. mai:

Tønsberg - ca. 816 medlemmer.

Oppegård - ca. 417 medlemmer.

Trondheim - ca. 1075 medlemmer.

Stavanger - ca. 2291 medlemmer.

Oslo - ca. 244 medlemmer.

Fra tirsdag 3. juni:

Alta - ca. 647 medlemmer.

Arendal - ca. 812 medlemmer.

Steinkjer - ca. 539 medlemmer.

Kristiansund - ca. 593 medlemmer.

Oslo - ca. 284 medlemmer.

Fra torsdag 5. juni:


Sarpsborg - 1.062 medlemmer.

Rana - 630 medlemmer.

Førde - 379 medlemmer.

Oslo - 427 medlemmer.

(Kilde: Unio) (©NTB)

Oslo (NTB):- Vi har ikke hatt kontakt med KS og har heller ikke til hensikt å ta slik kontakt. Vi regner med at det er de som tar kontakt med oss hvis de har noe å komme med, sier Lisbeth Normann, nestleder i Unio og forbundsleder i Sykepleierforbundet til NTB.

Opptrappingen fra torsdag gjelder 2.498 arbeidstakere i kommunene i Førde (379), Rana (630), Sarpsborg (1.062) og Oslo (427). Varselet omfatter blant annet lærere, sykepleiere, førskolelærere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Fjerde gang


Dette vil bli fjerde gang Unio trapper opp streiken, som lørdag omfattet i alt 8.216 arbeidstakere.

Før helgen varslet Unio den tredje opptrappingen fra førstkommende tirsdag.

- Hvis det ikke blir en løsning før torsdag, vil vi ha til sammen 13.750 medlemmer fordelt over hele landet i streik. Dette inkluderer også uttaket tirsdag, som omfatter kommunene Alta, Arendal, Steinkjer, Kristiansund og videre opptrapping i Oslo, sier Lisbeth Normann.

- Ansvarlig streik


Unio-nestlederen er ikke redd for at det siste varselet vil føre til tvungen lønnsnemnd, selv om det omfatter sentrale grupper blant annet på helsestasjonene.

- Foreløpig driver vi en ansvarlig streik, og vi oppfordrer arbeidsgiverne til å søke dispensasjoner. Det er ingen fare for liv og helse nå, hevder Unios nestleder.

Hun sier at streikeledelsen kjører den samme linjen som hittil - med størst uttak på lærersiden, den største gruppen. Men også sykepleiere, helsesøstre og administrativt personell som bestiller hjemmesykepleiere, blir tatt ut kommende uke.

Uttaket i helsesøstergruppen rammer blant annet helsestasjoner, spedbarnskontroller og skolehelsetjenesten. (©NTB)