Flere skoler må stenge tirsdag

Forhandlingssjef Ole Petter Blindheim i Utdanningsforbundet og Per Kristian Sundnes i KS (th), møttes tirsdag for å diskutere utvidelsen av streiken. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Les mer Lukk

<pNye skoler og barnehager i Oslo og mange skoler og barnehager i Alta, Arendal, Kristiansund og Steinkjer blir rammet når kommunestreiken blir ytterligere utvidet tirsdag.</p

Streik blant fagorganiserte i Unio. - Vi får god respons fra folk som går forbi, og vi har god støtte fra lærerne som også er i streik, forteller streikevaktene ved Engen helsestasjon i Bergen. Fra v. Grete Storhaug Danbolt, Hilde Totland Iversen, Brit Jorunn Fitjar, Cathrine Lund Taranger og Torstein Sørensen.

– Vi har mange medlemmer som ønsker å være med i streiken, sier lederen i Unio, Anders Folkestad til NTB.

Torsdag besluttet Unio å ta ytterligere 2.900 medlemmer ut i streik fra tirsdag hvis ikke partene i konflikten kommer til en løsning.

Av disse tas 284 ut i Oslo, 647 i Alta, 812 i Arendal, 539 i Steinkjer og 593 i Kristiansund. Det store flertallet som er tatt ut er lærere og førskolelærere organisert i Utdanningsforbundet, men også sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter vil gå ut i streik.

Opptrappingen betyr at omtrent 11.000 organisert i ulike Unio-forbund vil være i streik fra tirsdag morgen.

Ingen kontakt

Folkestad sier at det ikke har vært noen kontakt mellom partene torsdag.

– Det er streiken som taler, konstaterer han.

Unio-lederen sier også at streikeviljen er stor og at det kommer meldinger fra hele landet om ansatte som ønsker å delta i streiken.

Selv om det fra tirsdag blir flere ansatte i helsesektoren i streik, mener Folkestad at det ikke er noe grunnlag for regjeringen til å gripe inn med tvungen lønnsnemnd fordi liv og helse er truet.

– Vi gir dispensasjoner der det er nødvendig og vi har foretatt et ansvarlig uttak. Derfor regner jeg med at regjeringen er tilbakeholden, sier Folkestad.

Han sier at opptrappingsvarslet til tirsdag er det Unio leverer i denne omgang.

– Men som sagt er det mange som ønsker å være med og nye opptrappingsplaner blir vurdert, sier Folkestad.

Mange skoler

Mange nye skoler blir berørt av streikeutvidelsen. I Oslo går lærere ved seks nye skoler ut i streik. I tillegg kommer ansatte ved helsestasjoner i flere bydeler.

I Steinkjer går lærere ved 15 skoler ut i streik fra tirsdag. I tillegg kom førskolelærere ved ni barnehager.

I Kristiansund blir 14 skoler og 11 barnehager berørt når 535 medlemmer i Utdanningsforbundet streiker.

Av de 812 som er tatt ut i Arendal er 739 medlemmer i Utdanningsforbundet. Disse er ansatt ved rundt 20 opplæringsinstitusjoner i kommunene.

606 av de 647 som det er sendt ut streikevarsel for i Alta er med i Utdanningsforbundet.

Av disse arbeider 387 i grunnskolen og 103 ved videregående skoler mens 61 er barnehageansatte.