Brasil forhandler om norsk regnskogmilliard

Ulovlig hogd tømmer fra regnskogen i Amazonas transporteres på en elv i Brasil. Brasil vil etablere et internasjonalt fond for regnskogen, og forhandler med Norge om det første bidraget.Illustrasjon: Scanpix/ABC Nyheter Les mer Lukk

Brasil vil etablere et internasjonalt fond for regnskogen, og forhandler med Norge om det første bidraget som kan bli på opp mot en milliard kroner. Norge prioriterer regnskogskampen høyt.


Statsminister Jens Stoltenberg tok torsdag imot generaldirektør Tasso Rezende de Azevodo i Brasils statlige skogorganisasjon til samtale på sitt kontor i Oslo. Etter møtet sa statsministeren til NTB at Norge vil gå mye tyngre inn i redningsarbeidet for regnskogen.
– Vi snakker om å redde jordens lunger, understreket statsministeren.
– Det er billig å redusere utslippene i Brasil, det kan koste rundt 50 kroner per tonn mens vi i vestlige industriland snakker om mellom 500 og 1.000 kroner per tonn, tilføyde han.

En femdel

Rundt en femdel av verdens totale utslipp av klimagassen CO2 kan tilskrives avskoging. Brasil.
– Det overordnede målet er å få til svært store reduksjoner i utslippene raskt, understreker Stoltenberg.
– Det nye regnskogfondet blir etablert fordi Brasil ønsker å motta svære donasjoner, sier presidenten i Brasils statlige utviklingsbank (BNDES), Luciano Coutinho. Brasils nye regnskogfond skal forvaltes av BNDES og bidra til å bevare regnskogen i Amazonas.
Kyotoavtalen åpner for at industriland kan innfri egne forpliktelser om CO2-kutt gjennom å finansiere klimaprosjekter i utviklingsland. Ved å stanse all hogst av regnskog i verden, vil de globale CO2-utslippene kunne reduseres med nærmere 20 prosent.

Norske milliarder

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har tidligere lovet at Norge skal bruke 15 milliarder kroner på å stanse avskoging de neste fem årene, men i år er det bare satt av 400 millioner kroner til skogvern i utviklingsland på statsbudsjettet.
Solheim har varslet prosjekter i Brasil og Tanzania i inneværende år, og samarbeider også med britene om å utvikle prosjekter i Kongo. Et norsk bidrag til Brasils regnskogfond i den størrelsesorden som Coutinho antyder, vil derfor tidligst kunne komme i statsbudsjettet som legges fram til høsten.
Brasil fikk ny miljøvernminister denne uka, etter at Marina Silva gikk av og ble erstattet av Carlos Minc, en av grunnleggerne av partiet De grønne i Brasil. Silva var kjent som en markert beskytter av regnskogen i Amazonas, og begrunnet sin avgang med at hun ikke lenger så seg i stand til å føre en forsvarlig politikk.

Vekker bekymring

Miljøvernministerens avgang har vakt bekymring i inn- og utland, men Brasils president Luiz Inacio Lula da Silva avfeier kritikken. Land som selv har hogd ned skogen og er blant de verste forurenserne i verden, trenger ikke gi Brasil råd om hvordan vi skal beskytte regnskogen, eller snakke om Amazonas som om området tilhører hele verden, sier han.
Presidenten forsikrer at han er motstander av store utbyggingsprosjekter i Amazonas, men nekter å være med på å gjøre verdens største regnskogområde til et eneste stort naturreservat. Statsminister Stoltenberg får anledning til å drøfte disse spørsmålene, når han reiser til Brasil i september.
Ifølge Luciano Coutinho regner brasilianske myndigheter med store bidrag til det nye regnskogfondet også fra andre land enn Norge. Regnskogen i Amazonas dekker et område på over 6 millioner kvadratkilometer, hvorav nesten to tredeler ligger i Brasil. (©NTB)