Vil legge ned Ullevål

Foto: Scanpix
Ledelsen ved samtlige fem sykehus i det sentrale Oslo ga tirsdag sin støtte til å legge ned Ullevål universitetssykehus i 2020.

Helse Sør-Øst skal fra 1. januar 2009 iverksette en omorganisering av sykehusene i det sentrale Oslo-området. Arbeidet skal være sluttført i 2020.

Helse Sør-Øst mottok tirsdag innspill i prosessen fra de fem berørte sykehusene Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet sykehus og Aker universitetssykehus. Innspillene var svar på et høringsnotat fra Helse Sør-Øst, der det er lagt fram fem modeller for omorganisering av sykehusene.

Ifølge Dagens Næringsliv går Helse Sør-Øst inn for ett høyspesialisert sykehus på Gaustad, altså ved Rikshospitalet, og tre lokalsykehus: Aker, Lovisenberg og Diakonhjemmet.

I dag har de fem sykehusene lokalsykehusfunksjoner. Ullevåls lokalsykehusfunksjon utgjør rundt en tredel av dagens virksomhet, og etter planen skal den flyttes til Aker sykehus. Overføringen av lokalsykehuspasienter fra Ullevål til Aker kan skje i 2011, når de 155.000 som i dag sokner til Aker, flyttes til nye Ahus.

Lederne for de fem Oslo-sykehusene støtter forslaget om å slå sammen Rikshospitalet og Ullevål og frata begge sykehusene lokalsykehusfunksjonene. Også Ullevål-sjef Tove Strand støtter planen. (©NTB)