3000 lærere og helsearbeidere ut i streik

Unio avviser tilbudet fra KS og tar ut lærere og helsepersonell i streik, opplyser Unio til NTB.

Informasjonsrådgiver Kristine Hasle i Unio sier til NTB at det foreløpige uttaket er på 2.558 lærere, 175 sykepleiere i tillegg til ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Uttaket fordeler seg på kommunene Bergen, Bærum, Tromsø og Karmøy.

– Dette er starten på streiken som vil omfatte alle kommunalt Unio-ansatte med høyere utdannelse, sier Hasle.

Unios beslutning kom uventet på de fleste. Mens meldingene om at man nærmet seg en løsning i statssektoren preget nyhetsbildet, valgte Unios forhandlingsdelegasjon hos meklingsmann Dag Nafstad å kaste kortene. Tilbudet ble simpelthen for dårlig etter at lærerne på forhånd hadde gått høyt ut foran dette oppgjøret.

I første omgang er det Bergen som blir rammet av streiken, der i alt 1.465 personer er tatt ut. I Bærum er 687 personer tatt ut, i Tromsø 552 og Karmøy 267 personer. I alt er det 2.971 personer som nå er i streik.

Hjetland: Hadde ikke noe valg

– Vi hadde ikke noe valg hvis vi skulle bevare vår troverdighet overfor medlemmene, sier Helga Hjetland som forklaring på hvorfor Unio valgte streik i kommunene.

– Vi har vært gjennom fire lønnsoppgjør der særlig lærerne har tapt terrenget til andre yrkesgrupper. Nå måtte vi sette foten ned, sier Hjetland.

Hun forsikrer at streikeviljen blant medlemmene er stor og at hun føler seg trygg på at de deler forhandlingsdelegasjonens avgjørelse om at konflikt var eneste utvei.

– Vi gikk inn i dette oppgjøret for å få til et løft som vi følte alle var enige om, men slik gikk det ikke. Kommunene vil fortsatt ikke satse på utdanningsgruppene, sier Hjetland.

Bred enighet

Meklingsmann, Dag Nafstad, sier i en kommentar at kommuneoppgjøret omfattet i alt 380.000. Han er derfor fornøyd med at det store flertallet godtok et oppgjør innenfor den rammen KS hadde strukket seg til i innspurten.

Nafstad beklager imidlertid sterkt at det ikke lyktes å få med utdanningsgruppene i det brede oppgjøret. Han mener oppgjøret har vært vanskelig og at de mange gruppene som har sine spesielle krav bidrar til å gjøre det hele enda mer komplisert. (©NTB)