- AFP-spørsmålet løst

Riksmeklingsmannen Svein Longva (til venstre) sammen med meklingsmann Dag Nafstad. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX Les mer Lukk

Spørsmålet om AFP-ordningen i oppgjøret for de statsansatte er løst.

Nå skal det forhandles om lønnstillegg. En kilde NTB snakket med rett etter klokken 6, forteller at kravet kommer til å ligge på 6,5 prosent, men at man regner med å lande noe under dette.

Når det gjelder kommuneforhandlingene, opplyser meklingsmann Dag Nafstad at det ligger et opplegg på bordet for avtalefestet pensjon (AFP), men at det ikke er noen løsning ennå.

Kommune følger stat

Hva som kan bli tilbudet i kommuneoppgjøret, avhenger mye av det økonomiske utfallet i statsoppgjøret. Nafstad opplyser at en skisse for kommuneoppgjøret kan være klar like etter at en skisse for statsoppgjøret blir lagt fram.

– Fortsatt er partene langt fra hverandre i det økonomiske spørsmålet, sier riksmeklingsmann Svein Longva, som har ansvaret for statsoppgjøret, til NTB.

Blir det brudd, vil rundt 20.000 organiserte i stat og kommune gå ut i streik fra arbeidstidens start fredag morgen.

Oslo venter på de andre

De to oppgjørene utspant seg bare noen hundre meter fra hverandre i sentrum av Oslo, KS-oppgjøret i Riksmeklingsmannens kontorer i Grensen og statsoppgjøret i regjeringskvartalet R5 rett rundt hjørnet.

Riksmeklingsmannen har sagt at AFP-ordningen må bli identisk i begge oppgjørene, og det har vært løpende kontakt om AFP-spørsmålet mellom de to forhandlingsstedene gjennom natten.

Meklingen for de kommuneansatte i Oslo har tatt en pause fram til klokken 8 fredag morgen kommer fordi partene ønsker å vente på en avklaring i meklingen for statlig sektor og øvrige kommuner, melder Akademikernytt. (©NTB)