Stor fare for streik

 Riksmeklingsmannen Svein Longva (til venstre) orienterte torsdag om meklingen i staten sammen med Dag Nafstad som mekler i kommunesektoren. Begge sa det var stor fare for streik. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Faren for streik var torsdag kveld stor både i staten og kommunene. Tre timer før fristens utløp var avstanden betydelig på alle hovedpunkter. Meklingsmennene belaget seg på en lang natt.

Riksmeklingsmann Svein Longva, som håndterer statsoppgjøret, kunne ikke melde om noen framgang av betydning ved 21-tiden. Han så for seg mekling langt over fristens formelle utløp ved midnatt natt til fredag.

Samme føremelding kom fra meklingsmann Dag Nafstad som hadde styringen med kommuneoppgjøret. Han betegnet meklingen som svært vanskelig.

– Det er store problemer med å få sydd sammen dette til en pakke som partene kan godta. Streikefaren er ganske så stor for enkelte grupper, sa Nafstad.

Longva sluttet seg til denne beskrivelsen og dementerte rykter om at det skulle være en slags avklaring i AFP-spørsmålet. Blir det brudd i løpet av natten, går rundt 20.000 organiserte i stat og kommuner ut i streik fra arbeidstidens start fredag morgen.

Stor konflikt

– Det er stor streikefare også i statsoppgjøret. Vi snakker i så fall om en ganske stor konflikt, som omfatter langt flere enn i kommuneoppgjøret, sa Longva. Han opplyste at det ble meklet parallelt om AFP og den økonomiske rammen for oppgjøret.

De to oppgjørene utspant seg bare noen hundre metere fra hverandre i sentrum av Oslo, KS-oppgjøret i Riksmeklingsmannens kontorer i Grensen og statsoppgjøret i regjeringskvartalet R5 rett rundt hjørnet. Det var løpende kontakt mellom de to meklingslokalene utover kvelden.

– AFP-ordningen må bli identisk i staten og kommunene. Derfor er det stor samkjøring på dette punktet, bekrefter Longva.

Streikefaren ble torsdag kveld vurdert som størst i kommunesektoren der fire hovedorganisasjoner forhandler med KS (Kommunenes Sentralforbund). Men det kompliserer oppgjøret at hvert enkelt forbund innenfor de fire store kan stemme ned resultatet og gå til streik.

Rundt 20.000 i streik

I staten blir det eventuelt konflikt for en hel hovedorganisasjon, ikke et enkelt forbund. Derfor blir også en konflikt langt større i omfang. De fire store er LO, YS, Unio og Akademikerne.

I statsoppgjøret er det varslet plassfratredelse for 6.600 organiserte, mens det på kommunesiden vil være rundt 14.000 ansatte som går i konflikt i første uttak. Det er ventet en rask opptrapping dersom maratonmeklingen ender i brudd i morgentimene fredag.

Oslo kommune forhandler med fagorganisasjonene i en separat mekling.

– Det blir nok en skisse ut på natten en gang, men da må alle hovedelementene være inne. Og dit er det langt fram. Dessuten er KS-oppgjøret avhengig av utviklingen i statsoppgjøret, sa Nafstad.

Mange sektorer rammes

Det er spesielt storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø som vil bli rammet av en streik i staten.

Etater som skatteetaten, politi og domstoler, universiteter og høyskoler, tolletaten, Statens innkrevingssentral, Arbeidstilsynet, Nav, Havforskningsinstituttet, Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Meteorologisk institutt og Oljedirektoratet vil i større eller mindre grad bli tatt ut i konflikt.

I kommunene vil en streik ramme skoler og barnehager, samt ulike typer kommunale virksomheter i alle landets fylker. De streikende vil være sykepleiere, lærere, førskolelærere, forskere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og administrativt personell.

Partene brøt forhandlingene 29. april. Organisasjonene hadde da krevd en lønnsvekst på 7 prosent i staten. Vurderingene torsdag kveld var at de i hvert fall måtte se 6-tallet hvis det skulle bli enighet, helst flere desimaler over. (©NTB)