- Telt er siste utvei

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sa i Stortingets spørretime onsdag at myndighetene vil forsøke å unngå og bruke telt til å huse asylsøkere som strømmer til landet. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Les mer Lukk

– Telt er siste utvei. Jeg håper vi slipper å ta det i bruk, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) i en kommentar til teltleiren for asylsøkere som er under bygging.


Dersom Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke klarer å skaffe nok transittboliger for asylsøkere i løpet av kort tid, kan de første asylsøkerne flytte inn i teltleiren i Lier i Buskerud allerede fredag. Det er først og fremst enslige menn som kan komme til å måtte bo noen dager i telt.

Det er mangelen på transittleirer, der asylsøkere blir helseundersøkt og intervjuet før de blir sendt til vanlige asylmottak, som er årsaken til byggingen av teltleiren. Telt har vært i bruk tidligere – i 2001, 2002 og 2003.

Ikke pinlig

– Jeg vil ikke bruke begrepet pinlig om det som skjer, men det er uønsket. Vi skal gjøre det vi kan for å unngå å bruke telt, sa statsråden etter den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Spørsmålet om telt ble tatt opp av Bjørg Tørresdal (KrF). Hun er ikke fornøyd med Hanssens svar.

– Jeg synes ikke han har prøvd hardt nok for å få ti

l avtaler med folkehøyskoler, leirsteder og andre institusjoner som har kapasitet til noen hundre midlertidige plasser. Hanssen må bare bestemme at telt eller flyktningleirer ikke er noe alternativ, sier Tørresdal til NTB.

– Vi vet ikke om noen kommer til å flytte inn i leiren. Teltene er kun en reserveløsning, sier avdelingsdirektør Siri Rustad i mottaksavdelingen i UDI.

Spørsmålet om telt var en liten del av en generell debatt om asylpolitikken i den muntlige spørretimen.

Både Fremskrittspartiet og Høyre mener at det er regjeringens politikk som fører til den store tilstrømningen av asylsøkere.

Transitt flaskehalsen

Det er Utlendingsdirektoratet UDI som har ansvaret for å skaffe nok plasser. Hanssen sier at UDI siden nyttår har etablert 1.700 nye plasser og at det jobbes kontinuerlig for å skaffe flere.

– Det som er flaskehalsen, er transittplasser, ikke ordinære mottaksplasser. Transitt er den plassen en asylsøker kommer til og er noen dager mens det gjennomføres helseundersøkelse og et asylintervju. Vi har kapasitet bak transitten, selv om vi hele tiden må jobbe for å få utvidet den, sier Hanssen.

Kommuner sier nei

UDI mener det er behov for rundt 3.000 nye asylplasser. Nationen skriver onsdag at mellom 600 og 800 plasser er blitt stoppet fordi kommunene har sagt nei. Dette gjelder blant annet planene om et nytt transittmottak på Dikemark i Asker.

Hanssen sier at det ikke er UDIs skyld alene at det tar tid å skaffe nye plasser. Han understreker at staten i siste instans har makten på sin side til å overprøve kommunestyrets vedtak, men at man forsøker så langt det er mulig å få til frivillige løsninger.

Statsråden viser også til at det er foreslått ekstrabevilgninger til kommunene i revidert nasjonalbudsjett for å dekke utgiftene kommunene har i forbindelse med asylmottak. Han hevder at det nye opplegget vil dekke 100 prosent av kommunenes utgifter. (©NTB)