SAS må betale 132 millioner til Norwegian

SAS må betale 132 millioner til Norwegian Les mer Lukk

SAS er i Asker og Bærum tingrett dømt til å betale 132 millioner kroner i erstatning til Norwegian på grunn av industrispionasje.

Sandvika (NTB-Einar Olsen): I tillegg må SAS dekke sakskostnader på 6,8 millioner kroner.

– Det er svært sannsynlig at vi anker denne dommen, sier administrerende direktør i SAS Norge, Ola Strand. SAS bruker i øyeblikket alle krefter på å håndtere konsekvensene av Avinor-streiken.

– Når tilstanden i norsk luftfart igjen er normalisert, får vi tid til å gjennomgå domspremissene, og da er det svært sannsynlig at avgjørelsen i tingretten blir anket, sier Strand.

Dømt i straffesaken

I straffesaken der Økokrim tok ut tiltale mot SAS for industrispionasje, ga anken et dårlig resultat for SAS. Selskapet ble først frifunnet i tingretten, men senere dømt til en bot på fire millioner kroner i lagmannsretten.

Saken ble anket videre til Høyesterett som fastholdt avgjørelsen ved å avvise både Økokrims krav om strengere straff og selskapets krav om frifinnelse.

Tirsdagens avgjørelse gjelder et sivilt erstatningssøksmål der Norwegian krevde 350 millioner kroner som vederlag for tapet selskapet ble påført ved at SAS urettmessig hadde tilgang til Norwegians flyginger, slik de ble registrert i bookingsystemet Amadeus.

– Industrispionasje alvorlig

– Den klare dommen og erstatningsbeløpets størrelse viser alvoret i saken, sier direktør Bjørn Kjos i Norwegian. Han mener dommen gir et klart signal om at samfunnet og rettsvesenet ikke aksepterer industrispionasje.

Selskapets prosessfullmektig, advokat Anders Ryssdal, sier han er godt fornøyd med at retten har lagt saksøkerens rettslige syn til grunn. Det samme gjelder prinsippene for tapsberegning.

Norwegian vil likevel studere dommen grundig for å vurdere erstatningsbeløpets størrelse. Kravet fra Norwegian var 350 millioner kroner.

Amadeus

Temaet for både straffesak og sivilsak har vært at SAS hadde en avtale med Norwegian om innsyn i selskapets «hemmelige» del av bookingsystemet Amadeus fordi det tidligere Braathens (som ble overtatt av SAS) hjalp Norwegian i startfasen. Avtalen utløp i desember 2002, men SAS fortsatte å ha innsyn i den sensitive informasjonen som lå i konkurrentens egen del av Amadeus.

I praksis kunne dermed SAS tilpasse sine pristilbud i forhold til de bookinger som ble gjort hos Norwegian. I dommen blir det fastslått at SAS ikke stengte tilgangen før i november 2005. (©NTB)