Storbyene kan bli hardt rammet av streik

Skoler i de store byene er blant dem som rammes hvis det blir streik i offentlig sektor fra 23. mai. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Politi, domstoler, universiteter, barnehager og skoler i de store byene rammes hvis det blir streik i offentlig sektor fra 23. mai.

Partene i lønnsoppgjøret i staten møtes til mekling hos Riksmeklingsmannen mandag. Kommer ikke partene i stat og kommune til enighet innen torsdag klokken 24, blir det streik i offentlig sektor fra fredag morgen.

– Vi er forberedt på streik, sier lederen i YS Kommune, Gunn Olander, til NTB.

En streik i offentlig sektor vil i første omgang omfatte rundt 6.100 statsansatte og over 11.000 kommuneansatte. Det er spesielt storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø som vil bli rammet av en eventuell streik i staten. En streik i kommunene vil ramme skoler, barnehager og sykehus, samt ulike typer kommunale virksomheter i alle landets fylker.

Sykepleiere

Partene i offentlig sektor brøt lønnsforhandlingene 29. april. Årsaken til bruddet både i stat og kommune var stor avstand mellom krav og tilbud. LO Stat, YS Stat og Unio Stat har krevd en lønnsvekst på 7 prosent i årets tariffoppgjør i staten. De tre hovedsammenslutningene med nærmere 100 000 medlemmer mener dette må til fordi offentlig sektor har blitt hengende etter lønnsmessig i forhold til privat sektor.

I kommuneoppgjøret har KS (kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon) tilbudt et prosenttillegg, mens arbeidstakerne vil ha et kronetillegg. Tilbudet omfatter også en stor lokalpott, mens arbeidstakerne vil ha mest mulig sentralt.

Mindre politi

Dersom meklingen ikke fører fram og det blir streik fra fredag, rammes statlige etater som skatteetaten, politi og domstoler, universiteter og høyskoler, tolletaten, Statens innkrevingssentral, Arbeidstilsynet, Nav, Havforskningsinstituttet, Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Meteorologisk institutt og Oljedirektoratet.

Bare i Unio, landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, vil omkring 3.000 arbeidstakere fordelt på Bergen, Bærum, Karmøy og Tromsø gå ut i en eventuell streik. De streikende vil omfatte sykepleiere, lærere, førskolelærere, forskere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og administrativt personell. (©NTB)

Disse vil omfattes av en eventuell streik i offentlig sektor.

Staten:

* En streik i staten omfatter ansatte som er organisert i de tre hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Stat, samt Akademikerne.

* LO Stat, YS Stat og Unio tar i første runde ut 6.100 ansatte i streik.

* Det er spesielt storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø som vil bli rammet av en eventuell streik i staten.

* Områder som rammes er skatteetaten, politi og domstoler, universitet og høyskoler, tolletaten, Statens innkrevingssentral, Arbeidstilsynet, Nav, Havforskningsinstituttet, Helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Meteorologisk institutt og Oljedirektoratet.

*Akademikerne tar ut 510 arbeidstakere i staten i en evetuell streik.

Kommunene:

* En streik i kommunene omfatter hovedsakelig kommuneansatte som er organisert i LO kommune/Fagforbundet, YS kommune/Delta og Unio kommune, samt Akademikerne.

*I Unio vil omkring 3.000 arbeidstakere fordelt på Bergen, Bærum, Karmøy og Tromsø gå ut i en eventuell streik. Streiken vil omfatte sykepleiere, lærere, førskolelærere, forskere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og administrativt personell.

* LO kommune/Fagforbundet: Fagforbundet tar ut 8.238 arbeidstakere på 152 kommunale virksomheter i alle landets fylker. Yrkesgrupper som tas ut i første fase er administrativt/merkantilt ansatte, parkeringsvakter, og vaktmestere.

*YS kommune/Delta: Ved en eventuell streik tar Delta ut 288 arbeidstakere. Delta tar ut cirka 174 medlemmer i Bergen kommune, 47 medlemmer i Bodø kommune, 44 medlemmer i Nedre Eiker kommune og cirka 23 medlemmer i Orkdal kommune. En streik vil blant annet omfatte ansatte i barnehager, SFO, helse og omsorg, drift og service.

* Akademikerne har meldt plassfratredelse for 14 medlemmer i kommunesektoren. Det vil ramme Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. (©NTB)