Fem års fengsel for gjentatte overgrep

En 58 år gammel mann fra Rogaland er dømt til fem års fengsel for i en årrekke å ha utsatt tre små jenter for gjentatte seksuelle overgrep.

For den yngste av jentene startet overgrepene allerede da hun var fem år gammel og varte til hun ble tolv år, konkluderer Jæren tingrett i dommen. Også hennes to søsken ble utsatt for seksuelle overgrep da de var svært unge.

Mannen er gift med jentenes mormor. Det var da en av dem fortalte moren om overgrepene at saken kom til overflaten.

– Kynisk utnyttelse

Retten konkluderer med at det er snakk om «alvorlige handlinger dels over flere år, og overfor tre barn».

– Foruten at tiltalte har utnyttet jentenes generelt manglende evne til å beskytte seg mot handlingene på grunn av sin lave alder, har tiltalte også kynisk utnyttet deres familiære tilknytning og sin posisjon som «stemorfar» til å skaffe seg anledninger til overgrepene, skriver tingrettsdommer Mass Nærland.

Erkjente delvis

Mannen erkjente delvis straffskyld i retten, men benektet en del av de straffskjerpende momentene – som at en av jentene ble utsatt for overgrep før hun fylte ti år. Retten festet ikke lit til mannens forklaringer.

– Overgrepene overfor den enkelte fornærmede, ville hver for seg medført fengselsstraffer på fra ett til tre år, skriver Nærland.

I tillegg til ubetinget fengsel i fem år, må mannen betale til sammen 300.000 kroner. (©NTB)