Forsøk med gratis prevensjon

 Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) vil dele ut gratis prevensjon. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) setter i gang et forsøk med gratis hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år.

Tiltaket vil i første omgang gjelde kvinner i Tromsø og Hamar.

– Det er et viktig mål for denne regjeringen å forebygge uønsket svangerskap og abort og øke prevensjonsbruken blant unge voksne. Forsøket i disse to byene vil vise om gratis prevensjon fører til færre aborter. Etter at forsøket er over, vil vi vurdere om dette skal bli et landsdekkende tilbud for alle kvinner i alderen 20-24 år, sier helse- og omsorgsministeren.

Hun la selv fram tiltaket på en pressekonferanse i Hamar torsdag ettermiddag.

Mange studenter

Det er kvinner i aldersgruppen 20-24 år som har flest aborter. I fjor var aborttallet 29,3 per 1.000 kvinner i denne gruppen, viser tall fra Medisinsk fødselsregister. I 2007 ble det utført 15.118 svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 15-49 år. Det er 15 år siden aborttallene sist var over 15.000.

Det neste året vil kvinnene i Tromsø og Hamar få resept på gratis hormonell prevensjon ved å henvende seg til legekontor eller studenthelsetjeneste. Hormonelle prevensjonsmidler omfatter p-piller, p-sprøyte, p-plaster, p-ring, p-stav og spiral.

– Tromsø og Hamar er godt egnet til forsøket fordi begge kommunene har mange kvinner i denne alderen, sier Brustad.

Flere aborter

Jenter fra 16-19 år har i flere år hatt tilbud om gratis p-piller. Det er en av årsakene til at aborttallet i denne aldersgruppen har gått nedover siden 2000.

Aborttallene har vært forholdsvis stabile de siste ti årene, men med en lett økning de siste fem årene. Troms og Oslo hadde i 2007 de høyeste tallene for svangerskapsavbrudd, økningen var størst for Troms, som nå har flest aborter per 1.000 kvinner. (©NTB)