– Regjeringen bryter løfter om flyktninger

Regjeringen bryter med sin egen Soria Moria-erklæring når den fører en flyktningpolitikk som ikke tar tilstrekkelig hensyn til anbefalingene fra FN, mener Den norske Helsingforskomité.

Oslo (NTB): Helsingforskomiteen presenterte onsdag en rapport som dokumenterer at den verste menneskerettslige krisen i Europa fortsatt utspiller seg i det russiske Nord-Kaukasus, som omfatter Tsjetsjenia.

– Russiske myndigheter misbruker rettssystemet i antiterroroperasjonene i området. Både politi og sikkerhetsstyrker driver systematisk tortur av personer som er mistenkt for å samarbeide med geriljaen, heter det i rapporten.

Ingen i den russiske ambassade i Oslo var tilgjengelig for kommentar onsdag.

Fabrikkerte bevis

I rapporten «A Regional System of Torture, Forced Confessions and Fabricated Trials» blir det dokumentert hvordan mange dømmes til lange fengselsstraffer basert på fabrikkerte bevis.

Regjeringen har lovet å føre en flyktningpolitikk som baserer seg på anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Men UDIs nye praksis viser at Norge går i stikk motsatt retning.

– UDIs nye praksis bryter med FNs anbefalinger. UDIs vedtak opererer med en virkelighetsbeskrivelse av situasjonen i Tsjetsjenia og Russland som går på tvers av rapporter fra alle sentrale menneskerettsorganisasjoner og erklæringer fra Europarådet og Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, heter det i rapporten.

Klare anbefalinger

Helsingforskomiteen oppfordrer UDI, UNE og regjeringen til å stoppe praksisen med å gi avslag til personer tilknyttet utsatte grupper fra Nord-Kaukasus med den begrunnelse at de kan bosette seg andre steder i Russland.

I tillegg må regjeringen beskytte personer som blir forfulgt bare fordi de har henvendt seg til Strasbourg-domstolen. Til slutt kommer Helsingforskomiteen med en oppfordring til norske myndigheter om å holde egne løfter om aktivt å støtte arbeidet i Europarådet for å sikre demokrati, sentrale menneskerettigheter og stabilitet i Europa.

Hvis UDIs vedtak blir opprettholdt, risikerer mange å bli utsatt for grove overgrep og tortur. Regjeringen risikerer å bryte sine egne løfter og komme på kollisjonskurs med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og flyktningkonvensjonen, heter det i rapporten. (©NTB)