Fare for streik ved norske flyplasser

(Illustrasjonsfoto: Scanpix)
Det er stor fare for streik ved en rekke flyplasser rundt om i landet fra fredag 16. mai.

Oslo (NTB-Jofrid Egeland): Det kan spøke for din planlagte 17. mai-tur denne helgen dersom Avinor og ansatte ved norske lufthavner ikke blir enige i årets lønnsoppgjør. Partene startet meklingen onsdag og har frist til midnatt torsdag 15. mai med å bli enige.

Blir det konflikt, stenger Bergen Lufthavn Flesland, Molde Lufthavn Årø, Kristiansund Lufthavn Kvernberget, Mosjøen Lufthavn Kjerstad, Mo i Rana Lufthavn, og Harstad/Narvik Lufthavn Evenes.

220 berøres

Blir det konflikt, legger i første omgang 220 flyplassansatte ned arbeidet fra 16. mai.

Årsaken til at lufthavnene må stenge, er blant annet at streiken vil omfatte personell som inngår i brann og redningstjenestene ved lufthavnene.

– Dette er kjernepersonell som må være på plass for at det skal kunne avvikles flytrafikk, opplyser kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor til NTB.

Det er medlemmer i Norsk Tjenestemannslag og El & IT-forbundet som vil gå til streik dersom partene ikke blir enige. Disse forbundene har medlemmer i de fleste yrkesgruppene på norske lufthavner – med unntak av flygeledere.

Gardermoen åpen

Også noen ansatte ved Oslo Lufthavn Gardermoen vil bli tatt ut i en eventuell streik, men trafikken ved flyplassen vil likevel gå som normalt. Alle lufthavnene som blir berørt av en streik, vil opprettholde ambulanseflyginger, søk- og redningstjeneste og militærflyging.

– Passasjerer som blir rammet av streiken, må kontakte det aktuelle flyselskapet de skulle reist med for å få vite hva som skjer med flyreisen deres, sier Avinors kommunikasjonsdirektør.

Reell konfliktfare

Partene strides om rammen for lønnsoppgjøret, kompensasjon for ubekvem arbeidstid og etterslepsproblematikk for ansatte i tårnet ved regionale flyplasser.

LO Stat mener arbeidsgiver i tillegg til å komme med for lite penger, har vist mangelfull vilje til å følge opp tidligere inngåtte avtaler.

Før meklingen startet, opplyste Lise Olsen, LO Stats forhandlingsleder under meklingen, at partene står langt fra hverandre og at det er reell fare for konflikt.

– Vi går inn i alle meklinger med ambisjon om å komme fram til et resultat, men det er ikke tvil om at dette blir utfordrende, sa hun.

Riksmeklingsmann Svein Longva har den knappe tiden fram til midnatt 15. mai til å få løst flokene. (©NTB)