Siste frist for selvangivelsen

 Illustrasjonsfoto: Scanpix.
Fristen for levering av selvangivelsen nærmer seg. For første gang kan de som ikke har rettelser til de forhåndsutfylte postene slippe å levere.

Men før en bestemmer seg for at en ikke skal levere, bør en gå nøye gjennom alle poster. Det er rådet fra Skatteetaten.

Det er viktig å kontrollere at oppgavene fra arbeidsgiver, banker og andre som leverer råmaterialet til selvangivelsen, er korrekte. Og så er det en del fradragsposter en bør være oppmerksom på.

Selv om en har levert selvangivelsen elektronisk, kan en gå inn på nytt og rette hvis en oppdager noe som er feil før 30. april klokken 24.

Barnepass

Foreldre som har barn i barnehage, hos dagmamma eller skolefritidsordning kan trekke fra utgiftene inntil 25.000 kroner for det første barnet og inntil 5.000 kroner mer for hvert barn ut over det første.

– Foreldrene må kontrollere at de får foreldrefradraget. De offentlige barnehagene har plikt til å sende inn opplysninger, mens de private ikke har en tilsvarende plikt, opplyser underdirektør Eirik Bull-Njaa i Skattedirektoratet.

Hvis posten ikke er forhåndsutfylt, må skattyteren selv endre selvangivelsen. Fradraget gjelder for barn under tolv år. For eldre barn er det mulig å få fradrag hvis barnet har særlige omsorgs- eller pleiebehov. I så fall må foreldre legge ved attest fra lege.

Jobb

De som bor borte fra hjemmet på grunn av arbeid, har krav på pendlerfradrag etter bestemte satser, og de som har lang reise til jobben kan få fradrag for dette.

Fradraget for reise mellom hjem og arbeidssted beregnes ut fra en kilometersats med kr 1,40 per kilometer for de første 35.000 kilometer. Deretter er kilometersatsen kr 0,70. Det gis bare fradrag for den delen av beløpet som overstiger 12.800 kroner.

– Dette innebærer at du for å få fradrag må ha en reiseavstand på over 19,5 kilometer hver vei hvis du har et vanlig antall arbeidsreiser. Det er ikke noe krav om at du skal ha behov for bil i jobben. Du kan gjerne bruke buss og få fradraget, sier Bull-Njaa. Dette er fortsatt et viktig fradrag for mange. I 2006 var det 387.000 som fikk det.

Klasse og forsørger

Enslige forsørgere må sjekke at de har fått skatteklasse 2. Skatteklassen står øverst på side 1 i selvangivelsen.

– Du skal normalt få riktig skatteklasse automatisk. De som har delt omsorg for barn må imidlertid følge med. Hvis de har like mye omsorg kan de kreve klasse 2 annethvert år, forklarer Bull-Njaa. Også de som er blitt enslig forsørger i løpet av året må passe på at de er i rett klasse.

Skilte ektefeller må passe på at underholdsbidrag blir riktig oppført i selvangivelsen.

Sykdom og gjeld

Den som har store utgifter på grunn av sykdom kan få særfradrag. For å få særfradrag må du kunne sannsynliggjøre ekstrautgifter på minst 9.180 kroner.

For pensjonister som får særfradrag på g

runn av alder eller uførhet vil sykdomsfradraget eventuelt komme i tillegg. I 2006 var det 63.000 personer som fikk særfradrag på grunn av sykdom.

Den som har lån hos private, må føre opp dette i selvangivelsen. Ved et rimelig lån fra arbeidsgiver blir det skatteplikt for forskjellen mellom den renten en betaler og en normrente Finansdepartementet fastsetter. I 2007 ble denne normrenten økt fra 3,75 prosent de to første månedene til 5 prosent på slutten av året i samsvar med økningen i det alminnelige rentenivået.

Sjekk alt

Både private skatteeksperter og Skatteetaten er opptatt av at folk ikke må la være å sjekke selvangivelsen selv om de vet de kan slippe å levere.

– Selv om selvangivelsen er forhåndsutfylt, er den ofte ikke ferdig utfylt. Folk må sjekke at alle fradrag og inntekter, formue og gjeld er ført opp. En har selv ansvaret for at alle beløp er riktige. Skatteetatens mål er at alle skal betale en riktig skatt, sier Bull-Njaa. (©NTB)