Skrikende behov for nye idrettsanlegg

Behovet for nye idrettsanlegg er skrikende. Dette bildet er fra Haukelandshallen i Bergen. Arkivfoto: Scanpix . Les mer Lukk

Idretts-Norge mangler anlegg for 2 milliarder kroner. Og skulle Tromsø bli tildelt OL i 2018, må det bygges nytt for ytterligere 4 milliarder.

Torsdag var «julekvelden» kommet for idrettsforbundet da statsråd Trond Giske (Ap) opplyste at Kultur- og kirkedepartementet overfører 1,418 milliard kroner til idrettsformål i 2008.

Aldri før har norsk idrett stått bedre rustet økonomisk.

Likevel ligger det inne søknader om spillemidler til bygging av idrettsanlegg ute i kommunene for nærmere 2 milliarder kroner. I år er det satt av 690 millioner kroner til idrettsanlegg over hele landet.

I tillegg kommer 19,620 millioner til nasjonal- og spesielle anlegg og 60 millioner til såkalt anleggspolitisk program (ekstrastøtte) som styres fra departementet.

– Viktig prinsipp

– Det er et viktig prinsipp for meg at halvparten av spillemidlene går til anleggsutbygging i kommunene. Når jeg er ute i lokalmiljøene og prater med folk, er behovet anlegg og atter anlegg, sier Trond Giske.

Anslagsvis 4 milliarder kroner vil gå med til anleggskostnader i «Nordens Paris» dersom Tromsø-OL i 2018 blir en realitet. Av arenaene som ble benyttet under Lillehammer-OL i 1994, ble 22,3 prosent av kostnadene på 1,23 milliard kroner finansiert gjennom spillemidler.

Det samme forventes av Tromsø.

Det betyr at Tromsø-OL blir et betydelig sluk for spillemidlene i årene som kommer dersom prosjektet vinner fram.

Kompensasjon

Av årets overføring er 1,250 milliard kroner spillemidler etter overskuddet i Norsk Tipping. Beløpet tilsvarer fjorårets. I tillegg kommer 168 millioner kroner i overgangsmidler som kompensasjon for bortfallet av automatinntekter til idretten.

Midlene fordeles med 117,5 millioner kroner til idrettsforbundet og 50,5 millioner til lokale lag og foreningers tilskuddsordning.

– Disse midlene var ikke garantert på forhånd. Vi er regjeringen, og statsråden spesielt, en stor takk skyldig, sier visepresident Odd-Roar Thorsen.

Spillemidlene består av overskudd fra spillene til Norsk Tipping. I år deles 2,5 milliarder kroner likt mellom idrett og kultur. Siden 1948 har spillemidlene samlet tilført norsk idrett over 20 milliarder kroner. (©NTB)