Brudd i forhandlingene om nytt KRL-fag

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) vil bytte ut navnet Kristendom, Religion og Livssyn (KRL) med Religion, Livssyn og Etikk. Han vil innføre objektiv og likeverdig undervisning om religioner og livssyn, uten favorisering av kristendommen. (Foto:Scanpix) Les mer Lukk

Regjeringen vil før sommeren legge fram forslag til et nytt livssynsfag i skolen til erstatning for KRL-faget. Kristendommen skal ikke lenger favoriseres. Forhandlingene med opposisjonen har ikke ført

Oslo (NTB-Per Christensen): Norge ble i 2007 dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for å ha gitt kristendommen altfor stor plass i det gamle KRL-faget. Nå forsvinner ordet «kristendom» fra navnet.

– Den norske ordningen utgjorde et brudd på menneskerettighetene, og det måtte regjeringen gjøre noe med. Vi innledet forhandlinger med opposisjonen etter høringsrunden, men må bare konstatere at de ikke har ført til enighet, sier Aps fraksjonsleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, Gerd Janne Kristoffersen, til NTB.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) vil bytte ut navnet Kristendom, Religion og Livssyn (KRL) med Religion, Livssyn og Etikk. Han vil innføre objektiv og likeverdig undervisning om religioner og livssyn, uten favorisering av kristendommen.

KrF blokkerte

De fire opposisjonspartiene har opptrådt som en samlet blokk under forhandlingene, men det var til sist Kristelig Folkeparti som satte foten ned.

KrFs nestleder Dagrun Eriksen beklager sterkt at regjeringspartiene og opposisjonen ikke har kommet til enighet om KRL-faget.

Hun mener det vil være «historieløst» å svekke kristendommens plass i skolen, og sier det er viktig å ivareta den kristne arven i møte med andre religioner og verdisett.

Kristoffersen sier at regjeringen ønsket bred enighet om hva faget skal hete og hva det skal inneholde. Nå er den muligheten uttømt, og regjeringen vil formulere sitt lovforslag på bakgrunn av høringsutkastet fra desember 2007 og de reaksjonene som er kommet inn.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avsa 29. juni 2007 en dom der det heter at KRL-faget og fritaksreglene var i strid med menneskerettighetene.

Ingen særstilling

– Faget skal fortsatt være en blanding av livssyn, etikk og religion. Men det skal ikke gi kristendommen noen særstilling. Det skal vise full respekt for menneskerettighetene slik domstolen krever, sier Aps fraksjonsleder. Hun vil ikke gi noen nærmere detaljer om hvordan faget blir utformet.

Kristelig Folkeparti har siden regjeringen la fram sitt høringsforslag, lagt vekt på at kristendommens plass må sikres i KRL-faget, samtidig som faget ikke skal komme i strid med menneskerettighetene.

– Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slår imidlertid eksplisitt fast at en hovedvekt på kristendomskunnskap må godtas i lys av den plass kristendommen har i den nasjonale historie og tradisjon i Norge. Allerede i 1969 forsvant trosopplæringen ut av skolen og KRL-faget har ikke vært, er ikke og skal ikke være forkynnende, sier Eriksen.

KRL ble innført som en del av læreplanen fra 1997, men er etter sterk kritikk blitt endret en rekke ganger. (©NTB)