- Flere tusen voldtekter i Oslo hvert år

Illustrasjonsfoto: Scanpix 
Politiet regner med at det finner sted flere tusen voldtekter i Oslo hvert år. Likevel ble bare 161 av dem anmeldt i fjor.

Oslo-politiets gjennomgang av voldtektstallene for 2007 viser at det ble anmeldt 161 voldtekter og 35 voldtektsforsøk - et svært lavt tall målt opp mot mørketall på mellom anslagsvis 8.000 og 16.000 på landsbasis. Det kom fram da rapporten «Voldtekt i Oslo 2007» ble offentliggjort i Politihuset i Oslo tirsdag.

- Kun et fåtall av voldtektene blir anmeldt til politiet, sa Pål Meland fra strategisk stab i Oslo politidistrikt da han presenterte konklusjonene.

Han viste til de store mørketallene som kom fram da det regjeringsoppnevnte Voldtektsutvalget presenterte sin rapport i slutten av januar. Utvalget har kommet fram til at mellom 8.000 og 16.000 voldtekter og voldtektsforsøk finner sted hvert år.

I Oslo-politiets tall viser det seg dessuten at flere enn hvert fjerde offer venter i mer enn én måned med å anmelde voldtekten. Halvparten av disse venter i mer enn et år før de går til politiet. (©NTB)