- Ryggen heler seg selv

 Ryggplager heler seg selv, mener de fleste leger. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Mer enn 80 prosent av legene mener at ryggplager i de fleste tilfeller heler seg selv, går det fram av en ny avhandling.

Bare halvparten av fysioterapeutene og 6 prosent av kiropraktorene som var spurt i undersøkelsen, var enige i denne påstanden.

– Legenes holdninger til ryggplager samsvarer i større grad med retningslinjene enn holdningene til fysioterapeuter og kiropraktorer, sier dr.med. Erik L. Werner, som er fastlege i Arendal og ryggforsker.

Vent og se

I sin avhandling har Werner blant annet spurt ulike helseprofesjoner om deres holdninger til pasienter med vondt i ryggen: 200 leger, 250 fysioterapeuter og 25 kiropraktorer.

Werner er selv eksponent for «vent og se»-holdningen.

–90 prosent av dem som får akutt vondt i korsryggen, blir bra i løpet av fire til seks uker – og behandlingen påvirker ikke dette, sier han til Dagens Medisin.

Lettere hverdag

Han mener behandlingen gjør hverdagen lettere og smertefri, men sier studier viser at ryggpasientene ikke kommer raskere tilbake i jobb selv om de kommer tidlig til behandling.

– Funnene bekrefter at legene i primærhelsetjenesten har en «vent og se»-holdning til ryggpasienter. Vi er ikke uenige i at ryggsmerter oftest går over av seg selv. Spørsmålet er hvor raskt de går over, og om pasienten kan bli hurtigere frisk med manuell terapi, noe vi mener de kan, sier leder Peter Chr. Lehne i Norsk Manuellterapeutforening. (©NTB)