Haga innrømmer å ha foreslått Arnstad

 Åslaug Haga (t.h.) vedgår nå at hun nevnte at departementet kunne ta kontakt med Eli Arnstad. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) innrømmer nå at det var hun som nevnte Eli Arnstads navn først. Carl I. Hagen mener Hagas troverdighet er svekket.

Dette er saken  
* Tidligere stortingsrepresentant for Senterpartiet Eli Arnstad gikk på dagen som Enova-sjef etter en arbeidsmiljøstrid i november i fjor.
* Tre uker senere ble hun ansatt som konsulent i Olje- og energidepartementet (OED).
* Arnstad får opptil 450.000 kroner for jobben, som innebærer arbeid én dag per uke i gjennomsnitt.
* Olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) innrømmer regelbrudd ved avtaleinngåelsen og sier hun tar det fulle ansvar for den mangelfulle saksbehandlingen i departementet.
* Opposisjonen mistenker at den politiske ledelsen i OED tok initiativet til ansettelsen av Eli Arnstad. De krevde svar fra Åslaug Haga.
* I et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag innrømmer Haga at det var hun som nevnte Eli Arnstads navn først. Men hun står fast ved at hun ikke har hatt noe med konsulentavtalen til den tidligere Enova-sjefen å gjøre. (©NTB)

Statsråden har tidligere sagt at det ikke har vært mulig «å identifisere hvem som kom på dette først». Men i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité går det fram at det var Haga selv som først brakte Arnstads navn på bane.

– Jeg har tidligere svart at det ikke er mulig å fastslå hvem som først tenkte tanken om å bruke Arnstads kompetanse. Det man har klarlagt ved en nærmere gjennomgang av hendelsesforløpet er at jeg i et møte om internbudsjettet stilte et åpent spørsmål om Arnstads kompetanse kunne være relevant for departementets behov, sier Haga.

Foss vil ha svar

Høyres Per-Kristian Foss mener Hagas innrømmelse forsterker inntrykket av at konsulentavtalen ble inngått av hensyn til Eli Arnstad og ikke først og fremst fordi det var behov for mer kunnskap om fornybar energi i departementet.

– Det er påfallende at statsråden først nå husker at hun tok opp Eli Arnstads navn som en mulig konsulent for departementet, og at det skjedde fire dager etter at Arnstad hadde sagt opp som Enova-sjef. Det etterlater et inntrykk av at det var mer Arnstad man trengte enn generell konsulenthjelp, sier Foss til NTB.

Han vokter seg for å anklage Haga for å ha løyet og nøyer seg med å si at det virker som om statsrådens hukommelse «bedres dag for dag».

– Det er litt ugreit når vi må dra svarene ut av statsråden, sier Foss og legger til at brevet fra Haga vil bli tema i kontroll- og konstitusjonskomiteens møte på tirsdag.

– Det er flere spørsmål jeg savner et svar på, sier Foss.

- Svekke troverdighet

Carl I. Hagen (Frp) mener troverdigheten til olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) er betydelig svekket etter at hun innrømmet at det var hun som først brakte Eli Arnstads navn på bane.

– Jeg mener det er behov for flere avklaringer rundt ansettelsen av Eli Arnstad som konsulent. I kontroll- og konstitusjonskomiteen vil jeg mandag ta initiativ til at det blir sendt et nytt brev til statsråden, med flere spørsmål, sier Carl I. Hagen, som er medlem av kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Han mener Haga har fått en alvorlig ripe i lakken.

– Det er bemerkelsesverdig at hun nå plutselig husker hvem som nevnte Arnstads navn først. Dette burde hun ha funnet ut langt tidligere, og saken er alvorlig for henne som statsråd, sier Hagen.

«Uproblematisk»

Åslaug Haga sier det ikke er slik at hun plutselig har kommet på at det var henne brakte Eli Arnstads navn på bane.

– Når vi skal forholde oss til Stortinget er det harde fakta som gjelder. Derfor gikk vi nøye gjennom hendelsesforløpet og fant i ei kladdebok at jeg hadde stilt et åpent spørsmål om Arnstads kompetanse i et møte om internbudsjettet, sier Haga til NTB.

Olje- og energiministeren mener de nye opplysningene i brevet til Stortinget er uproblematiske. Hun viser til at hun ikke er inhabil i forhold til Eli Arnstad og at hun dessuten ikke hadde noe med selve ansettelsen å gjøre.

– Saken ble vurdert og behandlet av embetsverket uten at politisk ledelse hadde befatning med saken, heter det i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet. Der går det også fram at embetsverket på eget grunnlag fant Arnstads kompetanse relevant og velegnet.

Fremskrittspartiets Carl I. Hagen har kritisert Haga for å ha gitt Eli Arnstad konsulenthonorar på inntil 450.000 kroner i året når hun samtidig mottar etterlønn fra Enova i seks måneder. Denne kritikken vil statsråden ikke vedkjenne seg.

– Det var ikke anledning for departementet å benytte hennes tjenester uten vederlag, heter det i pressemeldingen. Årsaken er et styrevedtak i Enova som fritar henne for arbeidsplikt i etterlønnsperioden. (©NTB)