-Lover full kvinneandel

 
<pDen siste fristen for allmennaksjeselskaper (ASA) til å sørge for kjønnsbalanse i styrene gikk ut langfredag.</p

Bergen (NTB-Kjell Sletta): De tolv selskapene som gjensto for en måned siden opplyser alle til NTB at de har ordnet opp eller er i ferd med å gjøre det.

Loven som fastsetter at det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn i styrene i ASA-selskaper ble vedtatt i 2003 og trådte i kraft 1. januar 2006. De nærmere 500 ASA-selskapene fikk to års frist til å oppfylle kravet.

Ordner opp

Da fristen gikk ut 1. januar 2008 var det fortsatt 77 selskaper som ikke hadde ordnet seg. Etter nesten to måneders utsettelse i vinter gjensto bare tolv selskaper som fikk nye fire ukers frist. Samtidig offentliggjorde Brønnøysundregistrene navnene på «synderne» og skrev inn i registeret at selskapene ville bli tvangsoppløst etter fire uker.

Ettersom fireukersfristen kolliderte med påsken og postgangen er sen, får de gjenstående en ekstra liten frist. Mot slutten av neste uke vil selskaper som eventuelt gjenstår bli sendt til tingretten for oppløsning, får NTB opplyst i Brønnøysundregistrene.

Alle de aktuelle selskapene opplyser i påskeuken at de enten har ordnet opp eller er i ferd med å gjøre det. Dermed slipper trolig Brønnøysundregistrene å sende noe ASA-selskap til tvangsoppløsning.

Forskjellige løsninger

De tolv gjenstående selskapene spenner fra en tomannsbedrift til børsnoterte konserner.

Tre av disse selskapene har enten omdannet seg til AS eller er i ferd med å gjøre det. Ett selskap skal legges ned.

Fredriksstad Fotballklubb var en av synderne, og har ordnet opp ved å redusere styret fra seks til fem ved at en mann har gått ut.

Ocean Rig ASA, som opererer to av verdens største borerigger og holder til i Sandnes, fikk inn en ny kvinne og ordnet registrering i påskeuken. Et annet selskap i oljebransjen, Frontier Drilling i Bergen, har hatt problemer fordi de har utenlandske styremedlemmer. Men det skal være i orden nå, forsikrer daglig leder Roar Bye.

Kvinne ut

Oljeteknologiselskapet Roxar ASA med tilhold i Stavanger er et eksempel på at loven kan slå begge veier. Selskapet ble truet med tvangsoppløsning fordi det hadde en kvinne for mye. En av de ansattes kvinnelige styrerepresentanter måtte dermed byttes ut med en mann for å redde selskapet.

To andre selskaper, Netfonds Holding og BB Rådgivning, hadde kjønnsbalansen i orden, men av forskjellige grunner var ikke endringen registrert. Nå er det i orden.

De to siste selskapene, et teknologiselskap i Skien og et selskap Drammen som satser på svineoppdrett i Russland og Baltikum, er også i ferd med å ordne sitt forhold til Brønnøysundregistrene selv om det skjer noen dager på overtid, får NTB opplyst. (©NTB)