Polakker ringer ned Arbeidstilsynet

 
<pEtter avsløringen av forholdene for polske arbeidere hos Byggmester Harald Langemyr, har polakker ringt ned Arbeidstilsynet.</p

De får nå langt flere henvendelser enn de klarer å svare på, selv om to ansatte har satt av én dag i uken for å besvare henvendelser for polakker, melder NRK.

Tjenesten for å svare polske arbeidere ble opprettet sist sommer, og en av de ansatte, Krystyna Michalak, sier at de klarer å besvare om lag 40 telefoner hver fredag i tillegg til å svare på e-poster.

Blant problemene som går igjen er lange arbeidsuker, manglende overtidsbetaling, dårlig sikkerhet og krav om å jobbe trass i sykmelding. (©NTB)