Tilbake på jobb

Viseadmiral fortsetter som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter. Arkivfoto: Scanpix. Les mer Lukk

Viseadmiral Jan Reksten vender tilbake som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter, etter at Økokrim frafalt sin korrupsjonssiktelse.

- Forsvarssjefen har ønsket Reksten velkommen tilbake, og Reksten sier han takker ja til å fortsette som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter, sier kommunikasjonssjef i Forsvarsstaben, Birgitte Frisch, til ABC Nyheter.

Forsvarssjef Sverre Diesen sier ifølge Frisch at han er glad Økokrim raskt kom frem til denne beslutningen.

Viseadmiral Reksten trakk seg midlertidig som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter på Jåtta da han ble kjent med at han var siktet for korrupsjon.

Økokrim har henlagt korrupsjonssaken mot tre forsvarstopper, men fortsetter etterforskningen for fullt mot ni andre med samme siktelse, melder NTB.

De tre er Jan Reksten, Arne Morten Grønningsæter og Atle Torbjørn Karlsvik.

Fortsetter for fullt
Førstestatsadvokat Trond Eirik Schea sier til NTB at siktelsene for øvrig opprettholdes, og etterforskningen pågår for fullt for de andre som er siktet i saken.

I desember ble i alt tolv offiserer siktet for overtredelse av korrupsjonsbestemmelsen i straffelovens paragraf 276a. Mistanken gikk ut på at de forsettlig hadde mottatt utilbørlige fordeler fra Siemens-konsernet i form av dekning av hotellopphold og annet under en tur til Alicante i Spania i mars 2004. I tillegg ble tre selskaper siktet for å ha gitt fordeler.

- Formålet med etterforskningen har vært å skaffe opplysninger for å avgjøre om det er grunnlag for straffeforfølging. For de tre offiserene har etterforskningen vist at det ikke er noe slikt grunnlag, sier Schea.

Dermed ble siktelsen frafalt og sakene mot dem henlagt bare noen uker etter Økokrim startet sin etterforskning med ransakelse og beslagleggelse av dokumenter.

Helt uavklart
For de tre selskapene og de øvrige offiserene er det helt uavklart hva resultatet av etterforskningen vil vise.

Schea understreker at ingen andre sider av sakskomplekset har endret seg selv om siktelsen mot de tre offiserene nå er henlagt.

Det var et utvalg under ledelse av sorenskriver Nils A. Dalseide som undersøkte om bedrifter har gitt ansatte i Forsvaret noen fordeler samtidig som firmaene har stått for leveranser til Forsvaret.

Med utgangspunkt i utvalgets andre delrapport startet Økokrim etterforskning på sommeren i fjor. I desember ble det gjennomført en razzia mot de siktede samtidig som siktelsen ble tatt ut.

Tidligere er bedriften Siemens bøtelagt for overfakturering av leveranser til Forsvaret. Siemens er også sentral i korrupsjonssaken Økokrim nå har etterforsket.