Krever gransking av Støre etter terrorangrepet

Venstre, KrF og Frp krever gransking av Støres ansvar i forbindelse med terrorangrepet i Kabul.

Kravet fra Frp-formann Siv Jensen, KrF-leder Dagfinn Høybråten og Venstre-leder Lars Sponheim kommer etter en rekke avsløringer rundt sikkerheten på reisen som kostet Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen (38) livet, melder VG.

De tre partilederne vil at eksterne granskere skal gjennomgå Jonas Gahr Støres handlinger og ansvar i saken. Men også Forsvarsdepartementets, Utenriksdepartementets og sikkerhetstjenestens håndtering av saken må granskes, krever de tre.

Feil

– Det blir feil at Utenriksdepartementet skal granske seg selv, det blir som bukken og havresekken, sier Siv Jensen.

– Jeg mener det ville vært meget klokt av regjeringen om de selv tar initiativet til en ekstern gjennomgang. Jeg har derfor skrevet et brev til Jonas Gahr Støre der jeg spør om regjeringen vil gjøre det selv, sier Dagfinn Høybråten til VG.

Ifølge Høybråten er det flere ting ved saken som gjør en uavhengig gjennomgang nødvendig.

– Det er flere aktører involvert: UD, Forsvaret, Politiets sikkerhetstjeneste og afghanske myndigheter. Og det er den helt spesielle situasjonen at utenriksministeren personlig har vært involvert i dramaet og at hendelsen har hatt det fatale utfallet, sier KrF-lederen

Uklare regler

Det finnes ingen klare føringer for hvordan granskningen skal foregå dersom Støres Kabul-håndtering settes under lupen.

Fredag meldte VG at Venstre, KrF og Frp krever ekstern gransking av utenriksminister Jonas Gahr Støres (Ap) handlinger og ansvar i forbindelse med terrorangrepet i Kabul.

Slike granskninger finnes det imidlertid ingen klare regler for.

- Det finnes ikke faste regler for eksterne granskninger. Ordet gransking brukes om veldig ulike fenomener, for det første. Meg bekjent finnes det heller ikke noen sammenlignbare situasjoner å vise til, sier professor i rettsvitenskap, Eivind Smith, til ABC Nyheter.

- Man gransket UD også i forhold til håndteringen av tsunami-katastrofen, men det var en annen. Dette er et område der man eventuelt må etablere en ny praksis hver gang og etablere de reglene man evt. har bruk for.

- Det finnes et utvalg som skal utrede dette spørsmålet nå. Jeg mener man trenger noen regler om granskinger, men ikke så mange. Det er så mange ulike forhold som kan kalles gransking, så et av hovedproblemene ligger i å finne ut hva reglene skal handle om.

I mai 2007 nedsatte Justisdepartementet et utvalg for å gjennomgå hvordan offentlige granskingskommisjoner skal settes sammen, hvilke oppgaver de skal ha og deres rettslige status.

Utvalget er ledet av Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett Arild O. Eidesen, og skal levere sin innstilling innen 1. desember 2008.