Lokførerne får tilbake våpen

NSB dropper forslaget om å finansiere helikoptre med personell som kan fly ut og avlive påkjørt hjortevilt. Isteden får lokførerne tilbud om å ta med seg våpen på utvalgte strekninger.

På utvalgte strekninger vil NSBs lokførere få tilbake våpen til avlivning av påkjørte dyr. Ill.foto: Scanpix/ Cornelius Poppe

NSB har høstet sterk kritikk etter at de fra årsskiftet fjernet våpnene fra togene sine under henvisning til at det var i strid med våpenloven å ha slike våpen om bord.

Resultatet er at det tar lengre tid å få avlivet vilt som blir påkjørt av tog. I januar ble 207 rein og elg påkjørt, av disse levde 96 etter påkjørselen og måtte vente opptil flere timer før personell kom fram og kunne avlive dem.

- Det vi har tilbudt som en midlertidig løsning ut denne vinteren er å la lokfører rekvirere ut våpen på bestemte steder i tilknytning til Nordlandsbanen og Rørosbanen. Det er på disse to banestrekningen hvor det er desidert flest påkjørsler av dyr, sier informasjonssjef Preben Colstrup i NSB til NTB.

NSB hadde torsdag i forrige ute et møte med Samferdselsdepartementet, Mattilsynet, Justisdepartementet og Politidirektoratet. NSB foreslo først å påkoste helikopterskyss av personell som kan ta seg ut til dyr som må avlives etter påkjørsel fra tog. Dette forslaget ble imidlertid så negativt mottatt, først og fremst av Direktoratet for naturforvaltning og Jernbaneverket, at NSB trakk tilbudet tilbake, sier Colstrup.

Colstrup understreker at det fortsatt ikke er lov å oppbevare våpen i togene. (©NTB)